Toivontähti on Toivon Portti uuteen elämään.

Tällä päivämäärällä 19.8.2919 Ahmovaaraan koulu Kolin Portin vieressä on siirtynyt Lähetys- ja palveluyhdistys Toivontähti ry omistukseen. Juuan kunnan kanssa sovittu yhteistyön aloittamisesta kuntouttavasta työtoiminnasta sekä osallistumme Kohti työtä ja koulutusta hankkeeseen. Saamme projektityöntekijän mahdollisesti kaksi päivää viikossa vetämään hanketta Ahmovaaralle. Monia muitakin suunnitelmia on, kuten Juuan keskustassa kirpputorin ja kahvion avaaminen ViaDian entisissä tiloissa. Muutan myös asumaan Juukaan joten työtä eläkeläisellä riittää.

Ahmovaaraan koulu

Efraimin parantuminen

K

Kehoitus kääntymään Herran tykö. Israel on uskoton.

6: 1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä,

ja sitoo meidät. 2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. 3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.4 Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?  5 Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo. 

6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;  7 mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he ovat olleet minulle uskottomat.8 Gilead on pahantekijäin kaupunki, täynnä veren jälkiä. 9 Ja väijyväisten rosvojen kaltainen on pappien joukko: he murhaavat Sikemin tiellä; ilkitöitä he tekevät.

10 Israelin heimon keskuudessa minä olen nähnyt kauhistuttavia tekoja siellä on Efraimin haureus, Israel on itsensä saastuttanut. 11 Myös sinun varallesi, Juuda, on asetettu elonleikkuu, silloin kun minä käännän kansani kohtalon.

7 LUKU.

Efraimin ja Samarian rikokset.

71  Kun minä Israelia parannan, silloin tulevat julki Efraimin rikokset ja Samarian pahuudet; sillä he harjoittavat petosta, varas tunkeutuu sisään, ja rosvojoukko ryöstää ulkona. 2 Eivät he ajattele sydämessään, että minä muistan kaiken heidän pahuutensa. Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät, ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen. 3 He ilahuttavat pahuudellansa kuningasta ja valheillansa ruhtinaita.  4 Kaikki he ovat avionrikkojia; he ovat kuin leipojan sytyttämä uuni: hän jättää tulen kohentamatta taikinan sotkemisesta sen happanemiseen asti.

5 Meidän kuninkaamme päivänä ovat ruhtinaat sairaina viinin hehkusta. Hän lyö kättä pilkkaajain kanssa.    6 Sillä he ovat juonillaan saattaneet sydämensä kuumaksi kuin uuni; koko yön heidän leipojansa nukkuu, aamulla se palaa kuin liekitsevä tuli. 7 He ovat kaikki kuumia kuin uuni, he syövät tuomarinsa: kaikki heidän kuninkaansa ovat kaatuneet, ei yksikään niistä ole minua avuksi huutanut.

8 Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Efraim on tullut leivän kaltaiseksi, jota ei ole käännetty.                      9 Muukalaiset syövät hänen voimansa, mutta ei hän sitä ymmärrä. Hänen hiuksensakin ovat jo harmaiksi käyneet, mutta hän ei ymmärrä.

10  Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä, eivätkä he palaja Herran, Jumalansa, tykö, eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on. 11 Efraim on tullut kyyhkysen kaltaiseksi, joka on tyhmä ja taitamaton: he huutavat avuksi Egyptiä, he menevät Assuriin. 12 Juuri kun ovat menossa, minä levitän verkkoni heidän päällensä ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut; minä kuritan heitä, niinkuin on julistettu heidän seurakunnallensa.

 13 Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon! Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet! Minä tahdoin lunastaa heidät, mutta he puhuivat minua vastaan valheita. 14 Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteissansa. Jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat. Minua vastaan he niskoittelevat. 15 Minä olen heitä kurittanut, minä olen vahvistanut heidän käsivartensa, mutta minua vastaan he ovat aikoneet pahaa. 16 He kääntyvät, mutta eivät korkeutta kohti. He ovat kuin pettävä jousi. Heidän ruhtinaittensa pitää kaatuman miekkaan kieltensä kiukkuisuuden tähden. Tästä he saavat pilkan Egyptin maassa

14 LUKU.

Israelin palaaminen ja armahdus.

2 Palaja, Israel, Herran, sinun Jumalasi, tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. 3 Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: ”Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. 4 Assur ei ole meitä auttava,hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille: ’Meidän jumalamme’; sillä sinussa saa orpo armon.” 5 Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. 6 Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. 7 Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.8 Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.9 Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on sinun hedelmäsi.10 Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.

VIIMEINEN LOPUNAJAN HERÄTYS. KOSKEE ISRAELIA ELI EFRAIMIN HEIMOJA YMPÄRI MAAILMAN

JAAKOBILLA OLI 14 POIKAA. 12 OMAA JA KAKSI JOTKA HÄN ADOPTOI JOOSEFILTA OMIKSEEN JA HEIDÄT KIRJOITETTIIN JAAKOBIN ELI  ISRAELIN SUKUUN KUULUVIKSI

GENESIS 48:19 http://biblehub.com/genesis/48-19.htm

a multitudeמְלֹֽא־me·lo-4393fullness, that which fillsfrom male
of nations.”הַגֹּויִֽם׃hag·go·v·yim.1471nation, peoplefrom the same as gav

ROMANS 11:25  http://biblehub.com/lexicon/romans/11-25.htm

the fullnessπλήρωμαplērōma4138fullness, a filling upfrom pléroó
of the Gentilesἐθνῶνethnōn1484a race, a nation, pl. the nations (as distinct from Isr.)probably from a prim. root
has comeεἰσέλθῃeiselthē1525to go in (to), enterfrom eis and erchomai
in;     

Lupaus Aabrahamille

1995 [e]hă-mō-wnהֲמ֥וֹןof manyNoun
1471 [e]gō-w-yimגּוֹיִ֖םnationsNoun

Saamenmaa ja Romani kansa  mukaan rukoustaisteluun. Viimeinen Herätys nimittäin alkaa sieltä.

Jer 31:6. Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: ’Nouskaa, lähtekäämme Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö’.

natsar: to watch, guard, keep

Original Word: נָצַר
Part of Speech: Verb
Transliteration: natsar
Phonetic Spelling: (naw-tsar’)
Short Definition: observe

Kyseessä on Nasaretilaiset eli Kritityt jotka rukoilevat Efraimin paluun puolesta.

Sitten Herätykseen kun Herra tekee ihmeen kansojen keskellä. Tässä luvussa Herra kertoo mikä asema Efraimilla on hänen suunnitelmissaan.

Jer 23:7. Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’,
8. vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut’. Ja niin he saavat asua omassa maassansa.”

Jeremia 31: 7 Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle,joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: ’Auta, Herra, kansaasi,Israelin jäännöstä’

.Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.

9. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

10. Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.

11. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.
12. Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny.
13. Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.
14. Ja minä virvoitan pappien sielut lihavuuden ääressä, ja minun kansani ravitaan minun hyvyydelläni, sanoo Herra.

Jer 31:18. Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan: ’Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta niinkuin vikuroiva vasikka. Palauta minut, niin minä palajan; sillä sinä olet Herra, minun Jumalani.
19. Sillä käännyttyäni minä kadun, ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. Minä häpeän, tunnen häpeätä, sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa.’
20. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä: minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra.
21. Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. :

( palauta mieleesi tie ja tienviita, kivet joita pystytit ”tähän asti Herra on auttanut”, mieti missä menit harhaan ja jouduit eksyksiin)

Jer 32:37-42

37 Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa.
38 Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
39 Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä.
40 Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu.
41 Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.
42 Sillä näin sanoo Herra: Niinkuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan.

Genesis 48:17-19: ”48:17 Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä EFRAIMIN pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle.
48:18 Ja Joosef sanoi isälleen: ”Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoinen; pane oikea kätesi hänen päänsä päälle.”
48:19 Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi: ”Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin on tuleva kansa,

hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous.”” (Melo-ha-Goyim) (Ei pakanain täysi luku vaan Efraim sisään tullut pelastetaan kaikki Israel)

ROOMALAISKIRJE 11 LUKU

25 Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes > kansojen täyteys [מְלֹֽא־ הַגּוֹיִֽם] (=Efraim)< on sisälle tullut, 26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”

Kyseessä ei siis ole pakanoiden sisään tuleminen kristityiksi. Korvausteologia varasti Israelin aseman Jumalan kansana ja loi tämän perkeleellisen opin jota kirkoissamme ja seurakunnissamme saarnataan jatkuvasti. Mutta Hes 4 luvun mukainen rangaistuksen aika on päättynyt viimeistään v. 2008-2015 eli 2730 vuotta on täyttynyt ja Herra Armahtaa Israelia. Mutta ensin herää Efraim ja vasta sitten muut Israelin heimot. Efraimilaiset edustavat kansoja, heimoja ja kansakuntia ja ovat maan alkuperäiskansoja. Kuten Saamelaiset, Suomalais-Ugrilaiset kansat, Intiaanit, ja monet monet muut.

Me lo Goiym —Kansojen paljous – Kansojen täyteys . Josta mainitaan Jakovin siunauksessa : 1 Mos.48:19 ja Rom. 11: 25 ja .Apostoli Jakovin Ilmestys Apt.15:15-18 . Suomalainen käännös ,,,näissä kohdin on harhaan johtava . 17 jae: Apostoli Jakov viittaa 4 Mos.6:24 ”Kaikki kansat joiden ylle Minun Nimeni on lausuttu ”. Tästä oli kyse . 4Mos 6: .22-27 . ”Ja Yahweh puhui Moosekselle sanoen : Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano : ”Siunatessanne Israelilaisia sanokaa heille : Yahweh siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua .; Yahweh valistakoon kasvonsa sinun puoleesei ja antakoon sinulle Shalomin . Näin he laskekoot Minun Nimeni Israelilaisten ylitse ja Minä siunaan heitä ” . Hosean kirjassa 1:1-11 antaa selvennystä myös mitä tulee Efraimiin . Efraimia ei tunnisteta , ei lasketa Israeliiin kuuluviksi , Juuda ei heitä tunnista , eikä maailma . Heitä luullaan pakanoiksi ..Mutta tulee aika , kun Yahweh poistaa verhon Juudan veljen silmien edestä ja he tulevat ymmärtämään nämä ovat meidän karkoitettuja veljiämme . (suomalainen käännös myös Hosean kirjassa ,,, kääntää virheellisesti useita kohtia ) .

Hoosea 1: Juudan ja Israelin muut heimot eivät tunnista Efraimia

8 Kun vaimo oli vieroittanut Loo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan.
9 Ja Herra sanoi: ”Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne

ADAMIN jälkeläiset jaettiin Israelin lasten luvun mukaan. (14 kansaa?)

Daniel 12:7. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” (Koskeeko tämä nimenomaan Efraimin paluuta ?)

5.Mooses 32

8 Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.* [Käännös ”kullekin oman jumalan”, sanatarkasti ”Jumalan poikien luvun mukaan”, tukeutuu Qumranin tekstin ja kreikankielisen Septuaginta-käännöksen lukutapaan. Osa Septuagintan käsikirjoituksista kääntää ”Jumalan enkelien luvun mukaan”. Hepreankielisen tekstin myöhempi lukutapa on ”israelilaisten luvun mukaan”.][1. Moos. 11:8]8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.8 Kuin kaikkein korkein jakoi pakanat ja hajoitti ihmisten lapset, silloin hän laski kansain maan rajat, Israelin lasten luvun jälkeen.
9 Herran osuus on hänen kansansa Israel, ja Jaakob hänen perintömaansa. [2. Moos. 19:5,6]  

Jesaja 66:18. Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani.
19. Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.
20. Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin.
21. Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.
22. Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.
23. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.
24. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.

NASB Lexicon

NASB ©HebrewTransliterationStrong’sDefinitionOrigin
”I will setוְשַׂמְתִּ֨יve·sam·ti7760to put, place, seta prim. root
a signאֹ֗ותo·vt226a signfrom avah
among them and will sendוְשִׁלַּחְתִּ֣יve·shil·lach·ti7971to senda prim. root
survivorsפְּ֠לֵיטִיםpe·lei·tim6412bescaped one, fugitivefrom palat
from them to the nations:הַגֹּויִ֞םhag·go·v·yim1471nation, peoplefrom the same as gav

5.Mooseksen siunaus

1 Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa;
2 hän sanoi: ”Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta; hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli.
3 Hän rakastaa kansoja; kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi.
4 Mooses antoi meille lain, perintönä Jaakobin seurakunnalle.
5 Ja Herra tuli kuninkaaksi Jesurunissa, kun kansan päämiehet kokoontuivat, kaikki Israelin sukukunnat.
6 Ruuben eläköön, älköön hän kuolko; mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko.”
7 Ja tämän hän sanoi Juudasta: ”Kuule, Herra, Juudan huuto ja tuo hänet kansansa luo. Hän sen puolesta käsillänsä taisteli; ole sinä apuna hänen vihollisiansa vastaan.”
8 Ja Leevistä hän sanoi: ”Sinun tummimisi ja uurimisi olkoot sinun hurskaasi omat, sen miehen, jota sinä Massassa koettelit, jonka kanssa sinä riitelit Meriban veden luona,
9 joka sanoi isästänsä ja äidistänsä: ’Minä en heitä nähnyt’, ja joka ei tunnustanut veljiään omiksensa eikä tuntenut omia lapsiansa. Sillä he noudattivat sinun sanaasi ja pysyivät sinun liitossasi.
10 He opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille ja Israelille sinun lakiasi; he panevat suitsutusta sinun eteesi ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi.
11 Siunaa, Herra, hänen voimansa, ja olkoon hänen kättensä työ sinulle otollinen. Ruhjo hänen vastustajiensa lanteet ja hänen vihamiehensä niin, että eivät enää nouse.”
12 Benjaminista hän sanoi: ”Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa; Herra suojelee häntä aina ja asuu hänen kukkulainsa välissä”.
13 Ja Joosefista hän sanoi: ”Herra siunatkoon hänen maansa kalleimmalla, kasteella, joka tulee taivaasta, kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta,
14 kalleimmalla, minkä aurinko antaa, kalleimmalla, minkä kuun vaiheet tuottavat,
15 kalleimmalla, mikä tulee ikuisten vuorien huipuilta, kalleimmalla, mikä tulee ikikukkuloilta,
16 kalleimmalla, minkä maa kasvaa, ja kaikella, mitä siinä on, ja mielisuosiollaan, hän, joka pensaassa asui. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, hänen päälaellensa, hänen, joka on ruhtinas veljiensä joukossa.
17 Uljas on hänen härkiensä esikoinen, sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet; niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni maan ääriin saakka. Sellaisia ovat Efraimin kymmenet tuhannet, sellaisia Manassen tuhannet.”
18 Ja Sebulonista hän sanoi: ”Iloitse, Sebulon, kun liikkeelle lähdet, ja sinä, Isaskar, majoissasi.
19 He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja. Sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet.”
20 Ja Gaadista hän sanoi: ”Kiitetty olkoon hän, joka on niin laajentanut Gaadin. Niinkuin naarasleijona hän asettuu leposijaansa ja raatelee sekä käsivarren että päälaen.
21 Hän katsoi itsellensä parhaan osan maata, sillä siellä oli hänelle johtajan osa varattu. Mutta hän tuli kansan päämiesten kanssa, pani toimeen Herran vanhurskauden ja hänen tuomionsa yhdessä muun Israelin kanssa.”
22 Ja Daanista hän sanoi: ”Daan on nuori leijona, joka syöksyy esiin Baasanista”.
23 Ja Naftalista hän sanoi: ”Naftali on kylläinen mielisuosiosta ja täynnä Herran siunausta. Lännen ja etelän hän omaksensa ottakoon.”
24 Ja Asserista hän sanoi: ”Siunattu olkoon Asser poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki, ja kastakoon hän jalkansa öljyyn.
25 Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin.
26 Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan pilvien päällitse.
27 Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi: ’Hävitä!’
28 Näin Israel asuu turvassa, Jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa, jonka taivaskin tiukkuu kastetta.
29 Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa.”

HOOSEA 14

 1. Samaria joutuu syystänsä kärsimään, koska se on niskoitellut
  Jumalaansa vastaan: he kaatuvat miekkaan, heidän pienet lapsensa ruhjotaan, ja heidän raskaat vaimonsa halkaistaan.
 2. Palaja Israel, Herran, sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi.
  3. Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: ”Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit.

(Tuhlaaja poika vertauksessa nuorempi poika otti mukaansa Sanoja kun Hän palasi, tämä on vertauskuva Efraimista ja vanhempi poika vertauskuva Juudasta )

 1. Assur ei ole meitä auttava, hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille: ’Meidän jumalamme’; sillä sinussa saa orpo armon.”
 2. Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois.
  6. Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon.
  7. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.
  8. Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.
 3. Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on sinun hedelmäsi.
 4. Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.
http://biblehub.com/lexicon/hosea/14-9.htm

Oma kutsuni sisältyy Hes 3

1 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, syö, minkä tässä saat; syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle”.
2 Niin minä avasin suuni, ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni.
3 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä sinulle annan”. Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja.
4 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani.
5 Sillä ei sinua lähetetä outokielisen ja kankeapuheisen kansan tykö, vaan Israelin heimon tykö;
6 ei monien kansojen tykö, outokielisten ja kankeapuheisten, joiden puhetta et ymmärrä. Jos niiden tykö lähettäisin sinut, he sinua kuulisivat.
7 Mutta Israelin heimo ei tahdo sinua kuulla, koska he eivät tahdo minua kuulla. Sillä koko Israelin heimolla on kova otsa ja paatunut sydän.
8 Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän otsansa.
9 Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku.”
10 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi.
11 Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra-kuulkoot he tai olkoot kuulematta

Sekä Ps 105:

15 ”Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni”.
16 Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen,
17 oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi.
18 Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin,
19 siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi.
20 Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti.
21 Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi,
22 sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille.

Salomon pyyntö = Oma rukoukseni tähän palvelustehtävään

1 Salomo sai faraon tyttären vaimokseen; näin hänestä tuli Egyptin kuninkaan vävy. Hän toi vaimonsa Daavidin kaupunkiin siksi aikaa, että sai valmiiksi palatsinsa, Herran temppelin ja Jerusalemin ympärysmuurin. 2 Kansa uhrasi edelleenkin uhrikukkuloilla, koska Herralle omistettua temppeliä ei vielä ollut rakennettu. 3 Salomo rakasti Herraa ja noudatti isänsä Daavidin säädöksiä. Silti hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla.

4 Kuningas meni Gibeoniin uhraamaan, sillä siellä oli tärkein uhrikukkula. Salomo uhrasi sen alttarilla tuhat polttouhria. 5 Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi: ”Pyydä, mitä haluat, niin annan sen sinulle.” 6 Salomo vastasi: ”Sinä osoitit runsain mitoin suosiotasi palvelijallesi, isälleni Daavidille, kun hän vilpittömänä ja oikeamielisenä vaelsi teitäsi ja oli sinulle uskollinen. Sinun suosiosi säilyi runsaana loppuun saakka, sinä annoit hänelle pojan, joka tänään istuu hänen valtaistuimellaan.7 Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen, vaikka olen vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä. 8 Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. 9 Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa.”

10 Tämä pyyntö oli Herralle mieleen, 11 ja hän sanoi Salomolle: ”Koska esitit tällaisen pyynnön, koska et halunnut pitkää ikää, et rikkautta etkä vihollistesi kuolemaa, vaan pyysit ymmärrystä osataksesi hallita oikein, 12 minä teen niin kuin pyysit. Minä annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ollut eikä ole jälkeesikään tuleva. 13 Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et pyytänyt: annan rikkautta ja kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinulle vertaa. 14 Ja jos vaellat minun teitäni säädösteni ja määräysteni mukaisesti, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän.”

15 Salomo heräsi; tämä oli tapahtunut unessa. Hän palasi Jerusalemiin, meni Herran liitonarkun eteen ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja ja järjesti pidot koko väelleen.

Voinko maksaa Paypalilla ilman Paypal-tilin luomista?

Usein kysyttyjä kysymyksiä Paypalista

Vastailen täällä Paypalia koskeviin kysymyksiin joita sivuston palautetoiminnon kautta lähetetään säännöllisesti. Lue siis tämä sivu huolella ennen kuin lähetät uuden kysymyksen.

Voinko maksaa Paypalilla ilman Paypal-tilin luomista?

Kyllä, tämä on mahdollista jos Paypal-maksusivulla on vaihtoehto ”Pay with a debit or credit card”. Kun valitset tämän, voit syöttää henkilö ja korttitietosi kertaluonteisesti ja maksu veloitetaan kortiltasi. Sinulle tarjotaan tässä yhteydessä mahdollisuutta rekisteröidä Paypal-tili mutta voit kieltäytyä siitä. Tämän vaihtoehdon huono puoli on tietenkin se että joudut syöttämään tietosi ja kortin numeron joka kerta kun käyt ostoksilla eli periaatteessa Paypalin vahvimmat edut jäävät hyödyntämättä. 

http://www.kingofthering.fi/paypal-maksu-ilman-paypal-tilia/

PayPal-maksu ilman PayPal-tiliä

Kuinka maksaa IndieGogossa ilman PayPal-tiliä?

1. Valitse maksutavaksi ”Pay with a credit or debit card”

2. Syötä maksukortin ja maksajan tiedot lomakkeeseen

3. Poista ruksi kohdasta ”Save this information with a PayPal account”

4. Paina ”Review and Continue”

5. Jos PayPal ehdottaa kirjautumista, ohita kohta klikkaamalla ”Continue without logging in” -linkkiä

6. Tarkasta, että sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot ovat oikein ja paina ”Pay”

7. Ruudulla pitäisi näkyä ”Your payment has been sent” teksti. Onneksi olkoon maksu on suoritettu ja hetken päästä saat sähköpostilla tositteen maksusta IndieGogosta, säilytä tämä tosite.

Saamelaiset ja Ugrilaiset kansat

Venäläiset ovat etnisiä suomalaisia!

26.3.2013 13:33 Viola Heistonen

 • http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/russia_ethnic94.jpg

Otsikolla: ”Venäjän kansalaisen kasvot, eli kansan keskuudessa tunnetun rotuopin romahdus.” – ”Лицо русской национальности, или крах популярной расологии” kertoo asiasta usea julkaisu. Esim Центр Льва Гумилева ja Коммерсантъ. Издательский дом.

Artikkeli kirjoituksen mukaan (vapaa käännös) venäläiset geenitutkijat ovat ensimmäistä kertaa historiassa suorittaneet ennennäkemättömän laajan venäläisten geeniperimän tutkimuksen – ja olivat järkyttyneet itsekin tuloksista.

Tutkijoitten tuloksen mukaan

venäjällä asuvien etnisten ryhmien väliset geneettiset suhteet kaatavat nykyiset näkemykset slaavilaisten perimästä. Tutkimukset kumoavat monia myyttejä venäläisten kansallisuudesta. Erityisesti DNA tutkimusten mukaan todettiin, että geneettisesti venäläiset eivät ole ”Itä-slaavilaisia” vaan suomalaisia.

Useiden kymmenien vuosien antropologiset ja viimevuotiset DNA tutkimukset kertovat siitä, että, näyttää siltä, ​​että venäläinen on kaikkea muuta kuin ”Itä-slaavilainen”. – Venäläinen on suomalainen.

Nämä tutkimukset kumoavat väitteen, että valkovenäläiset, ukrainalaiset ja venäläiset kuuluvat ”itä-slaavilaiset” ryhmään.

Venäläiset ja suomalais-ugrilaiset kansat ovat geneettisesti niin lähellä, että he ovat geneettisesti identtisiä ja mitään slaavilaista venäläisissä ei ole.

DNA tutkimuksen mukaan suomalaisten lisäksi venäläisten geneetisiä lähisukulaisia ovat Venäjän tataarit.

Eikä vähäisempänä pienempänä sensaationa ollut se, että myös Itä-ukrainalaiset oli mahdoton erottaa venäläisistä ja suomalais-ugrilaisista, esimerkiksi Komin, Mordvan ja Marin kansalaisista. Tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että jossain vaiheessa tämä oli yhteinen kansa ja heillä oli yhteinen kieli suomi.

Slaavilaiset ovatkin siis venäjänkielisiä suomalaisia!

tai olisiko sanottava: venäläiset ovatkin etnisiä suomalaisia?! Aivan samoin kuin meitä inkeriläisiäkin luokitellaan nykyään Väestöliiton mukaan etnisiksi venäläisiksi, josta kirjoitin blogissani.

Jos katsotaan tuota karttaa, niin todellakin tuntuu, että suomi-ugrilaiset kansat ovat hallinneet isoja alueita! Onko tässäkin tapahtunut kanta-kansan venäläistäminen alkaen vaikka Ivana Julmasta asti? Olisiko tuo alue sitten sitä Suurta Suomea, josta joissakin kirjoituksissa mainitaan ?

Лицо русской национальности, или крах популярной расологии
Главное, ЭкспертизаTwitterFacebook
29 МАРТА 2013 1 338 КОММЕНТАРИЕВ93 ЛАЙКИ A-AA+
Российские ученые впервые в истории провели неслыханное исследование русского генофонда – и были шокированы его результатами. В том числе это исследование полностью подтвердило высказанную в наших статьях «Страна Моксель» (№14) и «Нерусский русский язык» (№12) мысль о том, что русские – это не славяне, а только русскоговорящие финны.

«Российские ученые завершили и готовят к публикации первое масштабное исследование генофонда русского народа. Обнародование результатов может иметь непредсказуемые последствия для России и мирового порядка» — так сенсационно начинается публикация на эту тему в российском издании «Власть». А сенсация действительно получилась невероятная – оказались ложными многие мифы о русской национальности. В том числе выяснилось, что генетически русские – вовсе не «восточные славяне», а финны.

РУССКИЕ ОКАЗАЛИСЬ ФИННАМИ

Антропологи сумели за несколько десятков лет напряженных исследований выявить облик типичного русского человека. Это среднего телосложения и среднего роста светлые шатены со светлыми глазами — серыми или голубыми. Кстати, в ходе исследований также был получен и словесный портрет типичного украинца. Отличается эталонный украинец от русского цветом кожи, волос и глаз — он смуглый брюнет с правильными чертами лица и карими глазами. Впрочем, антропологические измерения пропорций человеческого тела — даже не прошлый, а позапрошлый век науки, уже давно получившей в свое распоряжение самые точные методы молекулярной биологии, которые позволяют прочесть все человеческие гены. А самыми передовыми методами ДНК-анализа сегодня считаются секвенирование (прочтение по буквам генетического кода) митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы человека. Митохондриальная ДНК передается по женской линии из поколения в поколение практически неизменной с тех времен, когда прародительница человечества Ева слезла с дерева в Восточной Африке. А Y-хромосома имеется только у мужчин и поэтому тоже практически без изменений передается мужскому потомству, тогда как все остальные хромосомы при передаче от отца и матери их детям тасуются природой, как колода карт перед раздачей. Таким образом, в отличие от косвенных признаков (внешний вид, пропорции тела), секвенирование митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы бесспорно и прямо свидетельствуют о степени родства людей, пишет журнал «Власть».

На Западе популяционные генетики человека уже два десятилетия с успехом пользуются этими методами. В России они были применены лишь однажды, в середине 1990-х, — при идентификации царских останков. Перелом в ситуации с применением самых современных методов для изучения титульной нации России произошел только в 2000 году. Российский фонд фундаментальных исследований выделил грант ученым из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук. Ученые впервые в истории России смогли на несколько лет полностью сосредоточиться на изучении генофонда русского народа. Они дополнили свои молекулярно-генетические исследования анализом частотного распределения русских фамилий в стране. Такой метод был очень дешевым, но его информативность превзошла все ожидания: сравнение географии фамилий с географией генетических ДНК-маркеров показало практически полное их совпадение.

Молекулярно-генетические результаты первого в России исследования генофонда титульной национальности сейчас готовятся к публикации в виде монографии «Русский генофонд», которая выйдет в конце года в издательстве «Луч». Журнал «Власть» приводит некоторые данные исследований. Так, оказалось, что русские – это никакие не «восточные славяне», а финны. Кстати, эти исследования в пух и прах разгромили пресловутый миф о «восточных славянах» – о том, что якобы белорусы, украинцы и русские «составляют группу восточных славян». Единственными славянами из этих трех народов оказались только белорусы, но при этом выяснилось, что белорусы – это вовсе не «восточные славяне», а западные – ибо они генетически практически не отличаются от поляков. Так что миф о «родственной крови белорусов и русских» оказался полностью разрушен: белорусы оказались фактически идентичны полякам, белорусы генетически очень далеки от русских, но зато очень близки чехам и словакам. А вот финны Финляндии оказались для русских куда генетически ближе, чем белорусы. Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами Финляндии составляет всего 30 условных единиц (близкое родство). А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финно-угорскими народностями (марийцами, вепсами, мордвой и пр.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они ИДЕНТИЧНЫ. В этой связи журнал «Власть» замечает: «И жесткое заявление министра иностранных дел Эстонии 1 сентября на Совете ЕС в Брюсселе (после денонсации российской стороной договора о государственной границе с Эстонией) о дискриминации якобы родственных финнам финно-угорских народов в РФ теряет содержательный смысл. Но из-за моратория западных ученых российский МИД не смог аргументировано обвинить Эстонию во вмешательстве в наши внутренние, можно даже сказать близкородственные, дела». Эта филиппика – лишь одна грань массы возникших противоречий. Раз ближайшей родней для русских являются финно-угры и эстонцы (фактически это тот же самый народ, ибо различие в 2-3 единицы присуще только одному народу), то странны анекдоты русских о «заторможенных эстонцах», когда русские сами этими эстонцами и являются. Огромная проблема возникает для России и в самоидентификации себя как якобы «славян», ибо генетически русский народ к славянам никакого отношения не имеет. В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских нет. Есть только околославянский русский язык, но и в нем 60-70% неславянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянский языков – любой (кроме русского). Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, — это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов. Не менее сенсационным оказались и данные по Украине. Оказалось, что генетически население Восточной Украины – это финно-угры: восточные украинцы практически ничем не отличаются от русских, коми, мордвы, марийцев. Это один финский народ, некогда имевший и свой общий финский язык. А вот с украинцами Западной Украины все оказалось еще неожиданнее. Это вовсе не славяне, как и не «руссофинны» России и Восточной Украины, а совершенно иной этнос: между украинцами из Львова и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц.

Такое ближайшее родство западных украинцев с татарами, возможно, объясняется сарматскими корнями древних жителей Киевской Руси. Конечно, определенная славянская составная в крови западных украинцев есть (они более генетически близки славянам, чем русские), но это все равно не славяне, а сарматы. Антропологически им присущи широкие скулы, темные волосы и карие глаза, темные (а не розовые, как у европеоидов) соски. Журнал пишет: «Можно как угодно реагировать на эти строго научные факты, показывающие природную сущность эталонных электоратов Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Но обвинить российских ученых в фальсификации этих данных не удастся: тогда обвинение автоматически распространится и на их западных коллег, которые уже больше года медлят с публикацией этих результатов, каждый раз продлевая срок моратория». Журнал прав: эти данные ясно объясняют глубокий и постоянный раскол в украинском обществе, где под названием «украинцы» живут на самом деле два совершенно разных этноса. Причем, российский империализм возьмет эти научные данные себе на вооружение – как еще один (уже весомый и научный) довод «прирастить» территорию России Восточной Украиной. Но как быть при этом с мифом про «славян-русских»?

Признавая эти данные и пытаясь их использовать, российские стратеги тут встречаются с тем, что в народе называют «палкой о двух концах»: в таком случае придется пересматривать всю национальную самоидентификацию русского народа как «славянского» и отказаться от концепции «родства» с белорусами и всем Славянским Миром – уже не на уровне научных исследований, а на политическом уровне. Журнал также публикует карту с указанием ареала, на котором еще сохраняются «истинно русские гены» (то есть финские). Географически эта территория «совпадает с Русью времен Иоанна Грозного» и «со всей очевидностью показывает условность некоторых государственных границ», так пишет журнал. А именно: население Брянска, Курска и Смоленска является вовсе не русским населением (то есть финским), а белорусско-польским – идентично генам белорусов и поляков. Интересен сам факт того, что в средние века граница между ВКЛ и Московией – была именно этнической границей между славянами и финнами (по ней, кстати, тогда и проходила восточная граница Европы). Дальнейший империализм Московии-России, присоединявший соседние территории, выходил за рамки этнических московитов и захватывал уже чужие этносы.

ЧТО ЕСТЬ РУСЬ?

Эти новые открытия ученых России позволяют по-новому взглянуть и на всю политику средневековой Московии, в том числе на ее концепцию «Руси». Оказывается, что «перетягивание русского одеяла на себя» Москвой объясняется чисто этнически, генетически. Так называемая «Святая Русь» в концепции РПЦ Москвы и российских историков сложилась по факту возвышения Москвы в Орде, и, как писал, например, Лев Гумилев в книге «От Руси до России», по этому же факту украинцы и белорусы перестали быть русинами, перестали быть Русью. Ясно, что было две совершенно разные Руси. Одна, Западная, жила своей жизнью славян, объединилась в Великое княжество Литовское и Русское. Другая Русь – Восточная Русь (точнее Московия – ибо ее тогда и Русью не считали) – вошла на 300 лет в этнически близкую ей Орду, в которой затем захватила власть и сделала ее «Россией» еще до завоевания в Орду-Россию Новгорода и Пскова. Вот эту вторую Русь – Русь финского этноса – и называют РПЦ Москвы и российские историки «Святой Русью», лишая при этом права Западной Руси на что-то «русское» (заставив даже весь народ Киевской Руси называть себя не русинами, а «окраинцами»). Смысл понятен: сие финское русское – мало чего общего имело с исконным славянским русским.

Само многовековое противоборство ВКЛ и Московии (имевших вроде бы нечто общее в Руси Рюриковичей и в Киевской вере, а князья ВКЛ Витовт-Юрий и Ягайло-Яков с рождения были православными, были Рюриковичами и Великими князьями Русскими, никакого другого языка, кроме русского, не знали) – это противоборство стран разных этносов: ВКЛ собрало славян, а Московия – финнов. В итоге многие века друг другу противостояли две Руси – славянская ВКЛ и финская Московии. Это объясняет и тот вопиющий факт, что Московия НИКОГДА за время пребывания в Орде не изъявила желания вернуться в Русь, обрести свободу от татар, войти в состав ВКЛ. А ее захват Новгорода был вызван именно переговорами Новгорода о вхождении в состав ВКЛ. Эта русофобия Москвы и ее «мазохизм» («ордынское иго лучше ВКЛ») могут объясняться только этническими различиями с исконной Русью и этнической близостью к народам Орды. Именно этой генетической разницей со славянами объясняется неприятие Московией европейского образа жизни, ненависть к ВКЛ и полякам (то есть вообще к славянам), огромная любовь к Востоку и азиатским традициям. анные исследования российских ученых обязательно должны отразиться и в пересмотре историками своих концепций. В том числе давно нужно внести в историческую науку тот факт, что была не одна Русь, а две совершенно разных: Русь славянская – и Русь финская. Это уточнение позволяет понять и объяснить многие процессы нашей средневековой истории, которые в нынешней трактовке пока кажутся лишенными какого-либо смысла.

РУССКИЕ ФАМИЛИИ

Попытки российских ученых исследовать статистику русских фамилий поначалу столкнулись с массой трудностей. Центризбирком и избирательные комиссии на местах наотрез отказались сотрудничать с учеными, мотивируя это тем, что только при условии секретности списков избирателей они могут гарантировать объективность и честность выборов в федеральные и местные органы власти. Критерий для включения в список фамилии был очень мягким: она включалась, если в течение трех поколений в регионе жили не менее пяти носителей этой фамилии. Сначала были составлены списки по пяти условным регионам — Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному. В сумме по всем регионам России набралось около 15 тыс. русских фамилий, большинство из которых встречались только в одном из регионов и отсутствовали в других.

При наложении региональных списков друг на друга ученые выделили всего 257 так называемых «общерусских фамилий». Журнал пишет: «Интересно, что на заключительном этапе исследования они решили добавить в список Южного региона фамилии жителей Краснодарского края, ожидая, что преобладание украинских фамилий потомков запорожских казаков, выселенных сюда Екатериной II, ощутимо сократит общерусский список. Но это дополнительное ограничение сократило список общерусских фамилий всего на 7 единиц — до 250. Из чего вытекал очевидный и не для всех приятный вывод, что Кубань населена в основном русскими людьми. А куда делись и были ли вообще здесь украинцы — большой вопрос». И далее: «Анализ русских фамилий вообще дает пищу для размышлений. Даже самое простое действие — поиск в нем фамилий всех руководителей страны — дало неожиданный результат. Лишь один из них вошел в список носителей 250 топовых общерусских фамилий — Михаил Горбачев (158-е место). Фамилия Брежнев занимает 3767-е место в общем списке (встречается только в Белгородской области Южного региона). Фамилия Хрущев — на 4248-м месте (встречается только в Северном регионе, Архангельская область). Черненко занял 4749-е место (только Южный регион). У Андропова — 8939-е место (только Южный регион). Путин занял 14 250-е место (только Южный регион). А Ельцин вообще не попал в общий список. Фамилия Сталина — Джугашвили — по понятным причинам не рассматривалась. Но зато псевдоним Ленин попал в региональные списки под 1421-м номером, уступив лишь первому президенту СССР Михаилу Горбачеву». Журнал пишет, что результат изумил даже самих ученых, которые считали, что основное отличие носителей южнорусских фамилий заключается не в способности руководить огромной державой, а в повышенной чувствительности кожи их пальцев и ладоней. Научный анализ дерматоглифики (папиллярных узоров на коже ладоней и пальцев) русских людей показал, что сложность узора (от простых дуг до петелек) и сопутствующая им чувствительность кожи возрастает от севера к югу. «Человек с простыми узорами на коже рук может без боли держать в руках стакан с горячим чаем,- наглядно пояснила суть различий доктор Балановская.- А если петелек много, то из таких людей выходили непревзойденные воры-карманники». Ученые публикуют список 250 самых массовых русских фамилий. Неожиданным был факт, что самой массовой русской фамилией является не Иванов, а Смирнов. Весь это список приводить, неверно, не стоит, вот только 20 самых массовых русских фамилий: 1. Смирнов; 2. Иванов; 3. Кузнецов; 4. Попов; 5. Соколов; 6. Лебедев; 7. Козлов; 8. Новиков; 9. Морозов; 10. Петров; 11. Волков; 12. Соловьев; 13. Васильев; 14. Зайцев; 15. Павлов; 16. Семенов; 17. Голубев; 18. Виноградов; 19. Богданов; 20. Воробьев. Все топовые общерусские фамилии имеют болгарские окончания на -ов (-ев), плюс несколько фамилий на –ин (Ильин, Кузьмин и др.). И нет в числе 250 топовых ни одной фамилии «восточных славян» (белорусов и украинцев) на –ий, -ич, -ко. Хотя в Беларуси самыми распространенными являются фамилии на –ий и –ич, а в Украине – на –ко. Это тоже показывает глубокие различия между «восточными славянами», ибо белорусские фамилии на –ий и –ич равно самые распространенные в Польше – а вовсе не в России. Болгарские окончания 250 самых массовых русских фамилий указывают на то, что фамилии давались священниками Киевской Руси, распространявшими в Московии православие среди ее финнов, потому эти фамилии болгарские, от святых книг, а не от живого славянского языка, которого у финнов Московии как раз и не было. В противном случае невозможно понять, почему у русских фамилии вовсе не живущих рядом белорусов (на –ий и –ич), а болгарские фамилии – хотя болгары вовсе не пограничны Москве, а живут за тысячи от нее километров. Массовость фамилий с именами животных объясняется Львом Успенским в книге «Загадки топонимики» (М., 1973) тем, что в средние века люди имели два имени – от родителей, и от крещения, а «от родителей» тогда «было модно» давать имена зверей. Как он пишет, тогда в семье дети имели имена Заяц, Волк, Медведь и т.д. Эта языческая традиция и воплотилась в массовости «звериных» фамилий.

О БЕЛОРУСАХ

Особая тема в этом исследовании – это генетическая идентичность белорусов и поляков. Это не стало предметом внимания российских ученых, ибо вне России. Но зато очень интересно для нас. Сам факт генетической идентичности поляков и белорусов – не является неожиданным. Сама история наших стран есть ему подтверждение – главной частью этноса белорусов и поляков являются не славяне, а славянизированные западные балты, но их генетический «паспорт» настолько близок славянскому, что в генах практически трудно было бы найти отличия между славянами и пруссами, мазурами, дайнова, ятвягами и др. Именно это объединяет поляков и белорусов, потомков славянизированных западных балтов. Эта этническая общность объясняет и создание Союзного государства Речи Посполитой. Знаменитый белорусский историк В.У. Ластовский в «Краткой истории Беларуси» (Вильно, 1910) пишет, что десять раз начинались переговоры о создании Союзного государства белорусов и поляков: в 1401, 1413, 1438, 1451, 1499, 1501, 1563, 1564, 1566, 1567 гг. – и завершились на одиннадцатый раз созданием Союза в 1569 году. Откуда же такая настойчивость? Очевидно – только из осознания этнической общности, ибо этнос поляков и белорусов был создан на растворении в себе западных балтов. А вот чехи и словаки, тоже входившие в состав первого в истории Славянского Союза народов Речи Посполитой, уже не ощущали этой степени близости, ибо «балтийской составной» в себе не имели. А еще больше отчуждения было у украинцев, которые видели в этом мало этнического родства и со временем вошли в полную конфронтацию с поляками. Исследования российских генетиков позволяют вообще иначе взглянуть на всю нашу историю, ибо многие политические события и политические предпочтения народов Европы во многом объясняются именно генетикой их этноса – что до сих пор оставалось сокрытым от историков. Именно генетика и генетическое родство этносов были важнейшими силами в политических процессах средневековой Европы. Генетическая карта народов, созданная российскими учеными, позволяет совершенно под другим углом взглянуть на войны и союзы средневековья.

ВЫВОДЫ

Результаты исследований российских ученых о генофонде русского народа еще долго будут усваиваться в обществе, ибо они полностью опровергают все существующие у нас представления, сводя их к уровню ненаучных мифов. Эти новые знания надо не столько понять, сколько к ним надо привыкнуть. Теперь абсолютно ненаучной стала концепция о «восточных славянах», ненаучными являются съезды славян в Минске, где собираются вовсе не славяне из России, а русскоязычные финны из России, которые генетически славянами не являются и к славянам никакого отношения не имеют. Сам статус этих «съездов славян» полностью дискредитирован российскими учеными. Русский народ назван по результатам этих исследований учеными России не славянами, а финнами. Финнами названо и население Восточной Украины, а население Западной Украины генетически сарматы. То есть, украинский народ – тоже не славяне. Единственными славянами из «восточных славян» генетически названы белорусы, но они генетически идентичны полякам – а значит, являются вовсе не «восточными славянами», а генетически западными славянами. Фактически это означает геополитический крах Славянского Треугольника «восточных славян», ибо белорусы оказались генетически поляками, русские – финнами, а украинцы – финнами и сарматами. Конечно, пропаганда будет пытаться и дальше этот факт утаивать от населения, но шила в мешке не утаишь. Как и не закрыть рот ученым, не спрятать их новейшие генетические исследования. Научный прогресс остановить невозможно. Поэтому открытия российских ученых – это не просто научная сенсация, а БОМБА, способная подорвать все ныне существующие устои в представлениях народов. Вот почему российский журнал «Власть» и дал этому факту крайне обеспокоенную оценку: «Российские ученые завершили и готовят к публикации первое масштабное исследование генофонда русского народа. Обнародование результатов может иметь непредсказуемые последствия для России и мирового порядка» Журнал не преувеличил.

Вадим Ростов, «Аналитическая газета «Секретные исследования»

Лицо русской национальности

Журнал ”Коммерсантъ Власть” №38 от 26.09.2005, стр. 54

Фоторобот типичного русского человека, созданный художниками "Власти" на основе изображений типичных представителей населения разных областей России

Фоторобот типичного русского человека, созданный художниками ”Власти” на основе изображений типичных представителей населения разных областей России

Фото: Ъ

Российские ученые завершили и готовят к публикации первое масштабное исследование генофонда русского народа. Корреспонденты ”Власти” ознакомились с результатами этого исследования и поняли, что их обнародование может иметь непредсказуемые последствия для России и мирового порядка.

Самоидентификации русского народа долгое время мешала советская государственная идеология интернационализма. Дополнительным препятствием послужил разгром в Советском Союзе генетики как науки и подмена ее мичуринской лженаукой, согласно которой наследственности вообще не существовало в природе. Ситуация начала меняться лишь в конце 1960-х годов, когда американские ученые опубликовали сенсационные результаты исследования генотипа типичного американца. Результат генетического скриннинга населения США действительно выходил за рамки академической науки и вызвал у американских граждан настоящий шок. Оказалось, что за неполные 200 лет американской государственности ее эталонный гражданин — белый, англосаксонского происхождения и протестантского вероисповедания — стал генетически на 30% негром. Результаты американцев заинтересовали советских чиновников, поэтому в СССР были созданы первые лаборатории по популяционной генетике человека. Занимались они исключительно изучением наследственности малых народов, а большинство полученных результатов сразу получали гриф ”для служебного пользования”. Исследования же титульной нации можно было проводить только антропологическими методами.

Типичные представители вологдо-вятской зоны

Типичные представители вологдо-вятской зоны

Занимательная антропология

Антропологи сумели за несколько десятков лет напряженных исследований выявить облик типичного русского человека. Для этого им пришлось перевести в единый масштаб все фотографии из фототеки Музея антропологии с изображениями анфас и в профиль типичных представителей населения русских областей страны и, совмещая их по зрачкам глаз, наложить друг на друга. Конечные фотопортреты получились, естественно, размытыми, но давали представление об облике эталонных русских людей. Это и было первое по-настоящему сенсационное открытие. Ведь аналогичные попытки французских ученых привели к результату, который им пришлось утаить от граждан своей страны: после тысяч совмещений с полученных фотографий эталонных Жака и Марианны смотрели серые безликие овалы лиц. Такая картина даже у самых далеких от антропологии французов могла вызвать ненужный вопрос: а есть ли вообще французская нация?

К сожалению, антропологи не пошли дальше создания фотопортретов типичных представителей русского населения разных областей страны и не наложили их друг на друга, чтобы получить облик абсолютного русского человека. ”Власти” они объяснили это якобы научной неинформативностью подобной работы, но в конце концов были вынуждены признать, что за такую фотографию у них могли возникнуть неприятности на работе. Кстати, ”областные” фотороботы русских людей были опубликованы в широкой печати лишь в 2002 году, а до этого публиковались малыми тиражами только в научных изданиях для специалистов. Лишь в этом номере ”Власть” восполняет этот пробел российской антропологии и впервые публикует фотопортреты абсолютно русских людей, полученные нами путем наложения друг на друга лиц ”областных” русских людей. Теперь вы сами можете судить, насколько они похожи на типичных кинематографических Иванушку и Марью.

К сожалению, в основном черно-белые старые архивные фото лиц русских людей не позволяют передать рост, телосложение, цвет кожи, волос и глаз русского человека. Однако антропологи создали словесный портрет русских мужчины и женщины. Это среднего телосложения и среднего роста светлые шатены со светлыми глазами — серыми или голубыми. Кстати, в ходе исследований также был получен и словесный портрет типичного украинца. Отличается эталонный украинец от русского только цветом кожи, волос и глаз — он смуглый брюнет с правильными чертами лица и карими глазами. Курносый нос оказался абсолютно не характерен для восточного славянина (встречается только у 7% русских и украинцев), более типичен этот признак для немцев (25%).

Типичные представители ильменско-белозерской зоны

Типичные представители ильменско-белозерской зоны

Впрочем, антропологические измерения пропорций человеческого тела — даже не прошлый, а позапрошлый век науки, уже давно получившей в свое распоряжение самые точные методы молекулярной биологии, которые позволяют прочесть все человеческие гены. А самыми передовыми методами ДНК-анализа сегодня считаются секвенирование (прочтение по буквам генетического кода) митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы человека. Митохондриальная ДНК передается по женской линии из поколения в поколение практически неизменной с тех времен, когда прародительница человечества Ева слезла с дерева в Восточной Африке. А Y-хромосома имеется только у мужчин и поэтому тоже практически без изменений передается мужскому потомству, тогда как все остальные хромосомы при передаче от отца и матери их детям тасуются природой, как колода карт перед раздачей. Таким образом, в отличие от косвенных признаков (внешний вид, пропорции тела), секвенирование митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы бесспорно и прямо свидетельствуют о степени родства людей.

Типичные представители валдайской зоны

Типичные представители валдайской зоны

Занимательная геногеография

На Западе популяционные генетики человека уже два десятилетия с успехом пользуются этими методами. В России они были применены лишь однажды, в середине 1990-х,— при идентификации царских останков. Перелом в ситуации с применением самых современных методов для изучения титульной нации нашей страны произошел только в 2000 году. Российский фонд фундаментальных исследований выделил примерно полмиллиона рублей из госбюджетных средств на исследование генофонда русского народа. Серьезную программу при таком финансировании реализовать невозможно. Но это было скорее знаковое, чем просто финансовое решение, говорящее о смене научных приоритетов страны. Получившие грант РФФИ ученые из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук впервые в отечественной истории смогли на три года полностью сосредоточиться на изучении генофонда русского народа, а не малых народов. А ограниченность финансирования лишь подстегнула их изобретательность. Они дополнили свои молекулярно-генетические исследования анализом частотного распределения русских фамилий в стране. Такой метод был очень дешевым, но его информативность превзошла все ожидания: сравнение географии фамилий с географией генетических ДНК-маркеров показало практически полное их совпадение.

К сожалению, интерпретации фамильного анализа, появившиеся в СМИ этим летом (после первой публикации данных в специализированном научном журнале), могли создать превратное впечатление о целях и результатах огромной работы ученых. Как пояснила ”Власти” руководитель проекта доктор наук Елена Балановская, главным было не то, что фамилия Смирнов оказалась более распространенной среди русских людей, чем Иванов, а то, что впервые был составлен полный список истинно русских фамилий по регионам страны. При этом ученым пришлось потратить массу времени, собирая русские фамилии собственными силами. Центризбирком и избирательные комиссии на местах наотрез отказались сотрудничать с учеными, мотивируя это тем, что только при условии секретности списков избирателей они могут гарантировать объективность и честность выборов в федеральные и местные органы власти. Критерий для включения в список фамилии был очень мягким: она включалась, если в течение трех поколений в регионе жили не менее пяти носителей этой фамилии. Сначала были составлены списки по пяти условным регионам — Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному. В сумме по всем регионам набралось около 15 тыс. русских фамилий, большинство из которых встречались только в одном из регионов и отсутствовали в других. При наложении региональных списков друг на друга ученые выделили всего 257 так называемых ”общерусских фамилий”. Интересно, что на заключительном этапе исследования они решили добавить в список Южного региона фамилии жителей Краснодарского края, ожидая, что преобладание украинских фамилий потомков запорожских казаков, выселенных сюда Екатериной II, ощутимо сократит общерусский список. Но это дополнительное ограничение сократило список общерусских фамилий всего на 7 единиц — до 250 (см. перечень). Из чего вытекал очевидный и не для всех приятный вывод, что Кубань населена в основном русскими людьми. А куда делись и были ли вообще здесь украинцы — большой вопрос.

Анализ русских фамилий вообще дает пищу для размышлений. Даже самое простое действие, которое совершила ”Власть”,— поиск в нем фамилий всех руководителей страны — дало неожиданный результат. Лишь один из них вошел в список носителей 250 топовых общерусских фамилий — Михаил Горбачев (158-е место). Фамилия Брежнев занимает 3767-е место в общем списке (встречается только в Белгородской области Южного региона). Фамилия Хрущев — на 4248-м месте (встречается только в Северном регионе, Архангельская область). Черненко занял 4749-е место (только Южный регион). У Андропова — 8939-е место (только Южный регион). Путин занял 14 250-е место (только Южный регион). А Ельцин вообще не попал в общий список. Фамилия Сталина — Джугашвили — по понятным причинам не рассматривалась. Но зато псевдоним Ленин попал в региональные списки под 1421-м номером, уступив лишь первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

За три года участники проекта "Русский генофонд" (на фото — его руководитель Елена Балановская) обошли со шприцем и пробиркой чуть ли не всю европейскую территорию РФ и сделали весьма репрезентативную выборку русской крови

За три года участники проекта ”Русский генофонд” (на фото — его руководитель Елена Балановская) обошли со шприцем и пробиркой чуть ли не всю европейскую территорию РФ и сделали весьма репрезентативную выборку русской крови

Фото: Дмитрий Лекай

Результат изумил даже самих ученых, которые считали, что основное отличие носителей южнорусских фамилий заключается не в способности руководить огромной державой, а в повышенной чувствительности кожи их пальцев и ладоней. Научный анализ дерматоглифики (папиллярных узоров на коже ладоней и пальцев) русских людей показал, что сложность узора (от простых дуг до петелек) и сопутствующая им чувствительность кожи возрастает от севера к югу. ”Человек с простыми узорами на коже рук может без боли держать в руках стакан с горячим чаем,— наглядно пояснила суть различий доктор Балановская.— А если петелек много, то из таких людей выходили непревзойденные воры-карманники”. Впрочем, ”Власть” в интервью с главным генетиком страны академиком Сергеем Инге-Вечтомовым (см. #24 за 2004 год) уже предупреждала, что недооценка генетики человека в его профориентации приносила и продолжает приносить стране огромные убытки. И снова обращает на это внимание: ведь абсолютно ясно, что с точки зрения повышения производительности труда выгоднее размещать тонкие высокотехнологичные сборочные производства на юге России, где пальцы населения наиболее приспособлены для сборки микропроцессоров, а горячие и не требующие тонкой моторики кистей рук производства (сталелитейные и подобного типа) — на севере.

Ускользающий генофонд

Впрочем, дешевые косвенные методы изучения генетики русского народа (по фамилиям и дерматоглифике) были лишь вспомогательными для первого в России исследования генофонда титульной национальности. Его главные молекулярно-генетические результаты сейчас готовятся к публикации в виде монографии ”Русский генофонд”, которая выйдет в конце года в издательстве ”Луч”. К сожалению, часть исследования из-за недостатка государственного финансирования ученым пришлось выполнять совместно с зарубежными коллегами, которые на многие результаты наложили мораторий до выхода совместных публикаций в научной прессе. Причина уважительная, и ”Власть”, к сожалению, не может привести оригинальные графики и блок-схемы ДНК-анализа русских людей и их соседей по РФ, странам СНГ и некоторым европейским странам. Но описать эти данные (которые имеются в распоряжении ”Власти”) словами ничто нам не мешает. Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами составляет 30 условных единиц. А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финноугорскими народностями (марийцами, вепсами и пр.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они почти идентичны. И жесткое заявление министра иностранных дел Эстонии 1 сентября на Совете ЕС в Брюсселе (после денонсации российской стороной договора о государственной границе с Эстонией) о дискриминации якобы родственных финнам финноугорских народов в РФ теряет содержательный смысл. Но из-за моратория западных ученых российский МИД не смог аргументированно обвинить Эстонию во вмешательстве в наши внутренние, можно даже сказать близкородственные, дела. Под тот же мораторий подпадают и результаты анализа митохондриальной ДНК, согласно которым русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют нас от финнов, а вот между украинцами из Львова и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц. И в то же самое время украинцы из левобережной Украины генетически так же близки к русским, как коми-зыряне, мордва и марийцы. Можно как угодно реагировать на эти строго научные факты, показывающие природную сущность эталонных электоратов Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Но обвинить российских ученых в фальсификации этих данных не удастся: тогда обвинение автоматически распространится и на их западных коллег, которые уже больше года медлят с публикацией этих результатов, каждый раз продлевая срок моратория.

Единственное, что сегодня может сделать ”Власть” для русского народа,— опубликовать карту с указанием ареала, на котором еще сохраняются истинно русские гены. Географически эта территория совпадает с Русью времен Иоанна Грозного и со всей очевидностью показывает условность некоторых государственных границ.

В заключение российские ученые просили опубликовать их обращение к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Фрадкову и Федеральному собранию РФ. ”Огромные мегаполисы — это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского народа и бесследно его уничтожают,— заявляет доктор Балановская.— Сейчас стали известны границы, внутри которых в деревнях и малых городах еще сохраняются исконно русские гены. Но и там из-за отсутствия денег матери рожают все меньше и меньше детей. Между тем на фоне огромных трат государства на другие нужды целевое направление материальной помощи на детей этим женщинам может спасти русский генофонд от дальнейшей деградации”.

250 самых русских фамилий

По результатам исследования в пяти условных регионах РФ ученые составили список из почти 15 тыс. русских фамилий. При наложении региональных списков друг на друга был сформирован следующий перечень из 250 самых частотных общерусских фамилий.

МЕСТОФАМИЛИЯ1Смирнов2Иванов3Кузнецов4Попов5Соколов6Лебедев7Козлов8Новиков9Морозов10Петров11Волков12Соловьев13Васильев14Зайцев15Павлов16Семенов17Голубев18Виноградов19Богданов20Воробьев21Федоров22Михайлов23Беляев24Тарасов25Белов26Комаров27Орлов28Киселев29Макаров30Андреев31Ковалев32Ильин33Гусев34Титов35Кузьмин36Кудрявцев37Баранов38Куликов39Алексеев40Степанов41Яковлев42Сорокин43Сергеев44Романов45Захаров46Борисов47Королев48Герасимов49Пономарев50Григорьев51Лазарев52Медведев53Ершов54Никитин55Соболев56Рябов57Поляков58Цветков59Данилов60Жуков61Фролов62Журавлев63Николаев64Крылов65Максимов66Сидоров67Осипов68Белоусов69Федотов70Дорофеев71Егоров72Матвеев73Бобров74Дмитриев75Калинин76Анисимов77Петухов78Антонов79Тимофеев80Никифоров81Веселов82Филиппов83Марков84Большаков85Суханов86Миронов87Ширяев88Александров89Коновалов90Шестаков91Казаков92Ефимов93Денисов94Громов95Фомин96Давыдов97Мельников98Щербаков99Блинов100Колесников101Карпов102Афанасьев103Власов104Маслов105Исаков106Тихонов107Аксенов108Гаврилов109Родионов110Котов111Горбунов112Кудряшов113Быков114Зуев115Третьяков116Савельев117Панов118Рыбаков119Суворов120Абрамов121Воронов122Мухин123Архипов124Трофимов125Мартынов126Емельянов127Горшков128Чернов129Овчинников130Селезнев131Панфилов132Копылов133Михеев134Галкин135Назаров136Лобанов137Лукин138Беляков139Потапов140Некрасов141Хохлов142Жданов143Наумов144Шилов145Воронцов146Ермаков147Дроздов148Игнатьев149Савин150Логинов151Сафонов152Капустин153Кириллов154Моисеев155Елисеев156Кошелев157Костин158Горбачев159Орехов160Ефремов161Исаев162Евдокимов163Калашников164Кабанов165Носков166Юдин167Кулагин168Лапин169Прохоров170Нестеров171Харитонов172Агафонов173Муравьев174Ларионов175Федосеев176Зимин177Пахомов178Шубин179Игнатов180Филатов181Крюков182Рогов183Кулаков184Терентьев185Молчанов186Владимиров187Артемьев188Гурьев189Зиновьев190Гришин191Кононов192Дементьев193Ситников194Симонов195Мишин196Фадеев197Комиссаров198Мамонтов199Носов200Гуляев201Шаров202Устинов203Вишняков204Евсеев205Лаврентьев206Брагин207Константинов208Корнилов209Авдеев210Зыков211Бирюков212Шарапов213Никонов214Щукин215Дьячков216Одинцов217Сазонов218Якушев219Красильников220Гордеев221Самойлов222Князев223Беспалов224Уваров225Шашков226Бобылев227Доронин228Белозеров229Рожков230Самсонов231Мясников232Лихачев233Буров234Сысоев235Фомичев236Русаков237Стрелков238Гущин239Тетерин240Колобов241Субботин242Фокин243Блохин244Селиверстов245Пестов246Кондратьев247Силин248Меркушев249Лыткин250Туров