Millä oikeudella Israel miehittää Länsirantaa?

Tämä kysymys on syytä käsitellä yhtenä tavanomaisena Israelin ystäville esitettynä kysymyksenä. Kysymys muuttuu tosin aiheettomaksi, kun käydään läpi alueen tilanne kansainvälisen lain ja kansainvälisten sekä kahdenvälisten sopimusten valossa.

Ensimmäinen Palestiinaa koskeva sopimus on briteille juutalaisten kotimaan muodostamiseksi kansainyhteisön antama mandaatti. Ensimmäisenä toimenaan ohi tuon mandaatin määrittelyn britit lohkaisivat palestiinalsille oman valtion, nykynimeltään Jordania arabeille antamiensa lupausten mukaan.

Seuraavaksi alueesta ja sen asuttamisesta laadittiin kansainvälinen laki San Remossa, jonka mukaan juutalaisilla on täysi asumisoikeus koko alueella. Alueella oleva arabiasutus voi tietyin ehdoin jatkaa olemassaoloaan. Kansainyhteisö vahvisti lain ja se siirtyi myös Yk:n noudatettavaksi.

Vastoin mandaattiaan ja tuota kansainvälistä lakia britit alkoivat hankkia alueelle asukkaiksi arabimaahanmuuttajia ja ryhtyivät samalla rajoittamaan juutalaisten pääsyä maahan. Nykytilannetta ei noin vain syntynyt. Lopulta mandaattinsa ehdot rikkoneiden brittien oli lähdettävä.

Syntyi Israelin valtio ja sitä seurannut itsenäisyyssota. Siinä Jordania miehitti Länsirannan. Silloin Juudea ja Samaria sai tuon nimen. Tuli aselepo, jonka ehdoissa on juuri arabien vaatimuksesta, että tuo aselepolinja, vihreä linja ei ole mikään tulevaisuuden ratkaisun rajalinja.

Jordanian miehityksen kansainvälinen yhteisö totesi laittomaksi. Vain Britania ja Pakistan hyväksyivät sen. Kuuden päivän sodassa alue palautui Israelille. Rauhansopimus Jordanian kanssa vei samalla vihreän linjan historiaan. Sopimuksien mukaan tilannetta katsottaessa ei ole olemassa Länsirantaa, jolla olisi tietyt maantieteelliset rajat.

Oslon sopimusten kautta alueelle on tullut kolme aluetta, joiden rajat on on määritelty. On alue A jossa sekä hallinto, että turvallisuus on PA:n vastuulla. On alue B, jossa hallinto on PA:n vastuulla ja turvallisuus Israelin vastuulla. Kun palestiinalaishallinnon edustajat liikkuvat siellä, heillä on turvanaan israelilaiset sotilaat. Sitten on alue C jossa sekä hallinto, että turvallisuus ovat Israelin vastuulla.

Alueen C asutus on vahvasti juutalaisenemmitöinen. Peräti 90 % asukkaista on juutalaisia. Turva-aita ei noudata alue C:n rajaa.

Nykytilanne on tehtyjen sopimusten mukainen. Israelin läsnäolo on sopimusvelvoite. On siis aiheetonta kysyä Israelin oikeutta noudattaa tekemiään sopimuksia.

Miehityspuheiden suhteen on propaganda avainasemassa, ei laillisuus tai tehdyt sopimukset. On hyvin tärkeää erottaa länteen suunnatut propagandapuheet ja palestiinalaisten omilleen opettamat käsitykset. Kouluopetus noudattaa Islamin oppia. Sen mukaan kerran Allahille vihitty maa kuuluu aina muslimeille. Kyse ei siis ole miltään valtiolta Israelin ottamasta ja miehittämästä alueesta. Kouluopetuksen mukaan kaikki maa Jordanin ja Välimeren välillä on Israelin miehittämää vapautettavaa aluetta.

Lähde: http://terokaski.wordpress.com/2014/08/04/milla-oikeudella-israel-miehittaa-lansirantaa/

Länsiranta Wikipedia : http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsirantaLänsiranta

Vastaa

Your email address will not be published.