Jerusalemin Temppeli-arvoitus sijainnista

3 kommenttia

  • Valvova kristitty on syyskuu 27, 2019 at 10:25 am
  • Vastaa

  Petri Paavolan videon Jerusalemin Temppelin sijainnista antaa ilmiselvästi väärää tietoa temppelin sijainnista. Tässä artikkelissa on käsitelty temppelin sijaintia sekä arkeologian, muun historian tutkimuksen että Raamatun ilmoituksen kautta. Artikkeli esittää varteenotettavaa vastanäyttöä Paavolan teorialle.

  https://johannesleijona.blogspot.com/2019/06/hesekielin-temppeli-on-uuden-liiton.html

  • Valvova kristitty on syyskuu 27, 2019 at 10:37 am
  • Vastaa

  Paavola perustaa teoriansa temppelin sijainnista pääosin Josefuksen kirjoituksiin, jonka on todettu kirjoittaneen roomalaisten hyväksi historiikkinsa ja myös liioitelleen tapahtumia roomalaisten hyväksi. Josefus oli puolueellinen historian kirjoittaja ja hänen historiikista on löytynyt virheitäkin. Josefuksen kuvaus temppelivuoresta ei vastaa muiden tunnettujen historiankirjoittajien kertomuksia temppelistä, joten hänen kuvausta ei voi ottaa sellaisenaan lähteeksi. Paavola etsii osittain epäluotettavista lähteistä tukea omille mielipiteillensä.

  Paavolan teoria siitä, että temppeli ei olisi ollut temppelivuoren päällä romuttuu arkeologisten löydösten kautta. Temppelivuoren huipulta on löytynyt temppeliin kuulunut varoituskyltti, joka on tutkijoiden mukaan ollut alkuperäisellä paikalla. On paljon muitakin vastaavia löydöksiä.

  https://www.timesofisrael.com/ancient-temple-mount-warning-stone-is-closest-thing-we-have-to-the-temple/

  Paavola väittää, että Herodeksen linnake olisi ollut vuoren korkeimmalla paikalla ja temppeli alarinteessä. Se antaa väärän kuvan asiasta. Herodes rakensi linnakkeen temppelin muuriin kiinni sen pohjoispuolelle, joka tunnetaan myös nimellä Antonian linnake. Temppeli ja Anatonian linnake olivat temppelivuoren päällä kummatkin.

  Paavolan väitteellä ei ole perustaa. Jerusalemissa ei sijainnut kokonaista legioonaa Jeesuksen päivin. Legio X Fretensis oli sijoitettu tuona-aikana Syyriaan ja saapui Jerusalemiin vasta vuonna 73. Lisäksi Pontius Pilatus piti majaa Herodeksen palatsissa vastapäätä temppeliä, eikä piskuisessa Antonian linnoituksessa. Prefektin virallinen hallintopaikka oli kuitenkin edelleen Kesarea Juudean rannikolla. Toki kymmenennen legioonan lisäksi oli III Gallica, VI Ferrata ja XII Fulminata, mutta nämäkin kolme olivat Legio X Fretensiksen tavoin Syyriassa.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Antonia_Fortress

  Raamattu kertoo temppelin sijainnin. Se oli jebusilaiselta Araunalta ostettu pelto. Viljaa ei voi viljellä jyrkällä vuoren rinteellä, joten Daavidin kaupunki Moorian vuoren etelärinteellä on poissuljettu. Moorian vuoren laella on suuri tasainen alue, jossa voi muokata maata ja viljellä. Israelissa ei viljelty vuoren rinteillä, vaan ne olivat lampaiden ketoina. Laaksoissa ja muilla tasaisilla paikoilla olevat alueet olivat viljapeltoina.

  2 Aik 3:1 Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille.

  Temppelivuoren etelärinne on liian jyrkkä ja ahdas, jotta sinne voisi rakentaa temppeli. Rinteen juurella on Gehenan laakso, jonka on tasaista maata ja teoriassa temppeli voitaisiin sinne rakentaa, mutta sekin alue on liian ahdas. Gehenan laaksossa oli kaatopaikka, jossa poltettiin roskia, joten temppeli ei tietenkään ole voinut olla palavien roskien vieressä.

  Temppeli ei ollut Daavidin kaupungissa vuoren etelärinteellä, kuten Paavola virheellisesti väittä vaan vuoren huipulla, mikä on myös tiedemiesten konsensus. Tämä historian tutkimuksen selvittämä totuus ei mihinkään muutu: https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(70_CE)

  Paavolan opetusta asiasta voi luonnehtia sensaatiohakuiseksi humpuukiksi, jonka esittämät väitteet ovat ristiriidassa historian tutkimuksen ja myös Raamatun kanssa.

  • Tärkeä huomio on lokakuu 19, 2019 at 4:20 pm
  • Vastaa

  Petri Paavola väittää, ettei temppeli voinut olla vuoren huipulla, koska Jeesuksen sanojen mukaan kiveä ei jää kiven päälle ja Länsimuurissa on kiviseinää jäljellä. Kun tutkimme tarkasti, mitä Raamatussa lukee, niin Jeesus tarkoitti nimenomaan temppelin alueella olevia rakennuksia, joista ei ole todellakaan jäänyt mitään jäljelle. Hän ei tarkoittanut Länsimuuria, koska se ei ole osa temppelin rakennuksia vaan jyrkän rinteen vahvike.

  Matt. 24:1-2: ”Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.”

Vastaa

Your email address will not be published.