Jerusalemin Temppeli-arvoitus sijainnista

8 kommenttia

Hyppää kommentti lomakkeelle

  • Valvova kristitty on 27 syyskuun, 2019 at 10:25 am
  • Vastaa

  Petri Paavolan videon Jerusalemin Temppelin sijainnista antaa ilmiselvästi väärää tietoa temppelin sijainnista. Tässä artikkelissa on käsitelty temppelin sijaintia sekä arkeologian, muun historian tutkimuksen että Raamatun ilmoituksen kautta. Artikkeli esittää varteenotettavaa vastanäyttöä Paavolan teorialle.

  https://johannesleijona.blogspot.com/2019/06/hesekielin-temppeli-on-uuden-liiton.html

  • Valvova kristitty on 27 syyskuun, 2019 at 10:37 am
  • Vastaa

  Paavola perustaa teoriansa temppelin sijainnista pääosin Josefuksen kirjoituksiin, jonka on todettu kirjoittaneen roomalaisten hyväksi historiikkinsa ja myös liioitelleen tapahtumia roomalaisten hyväksi. Josefus oli puolueellinen historian kirjoittaja ja hänen historiikista on löytynyt virheitäkin. Josefuksen kuvaus temppelivuoresta ei vastaa muiden tunnettujen historiankirjoittajien kertomuksia temppelistä, joten hänen kuvausta ei voi ottaa sellaisenaan lähteeksi. Paavola etsii osittain epäluotettavista lähteistä tukea omille mielipiteillensä.

  Paavolan teoria siitä, että temppeli ei olisi ollut temppelivuoren päällä romuttuu arkeologisten löydösten kautta. Temppelivuoren huipulta on löytynyt temppeliin kuulunut varoituskyltti, joka on tutkijoiden mukaan ollut alkuperäisellä paikalla. On paljon muitakin vastaavia löydöksiä.

  https://www.timesofisrael.com/ancient-temple-mount-warning-stone-is-closest-thing-we-have-to-the-temple/

  Paavola väittää, että Herodeksen linnake olisi ollut vuoren korkeimmalla paikalla ja temppeli alarinteessä. Se antaa väärän kuvan asiasta. Herodes rakensi linnakkeen temppelin muuriin kiinni sen pohjoispuolelle, joka tunnetaan myös nimellä Antonian linnake. Temppeli ja Anatonian linnake olivat temppelivuoren päällä kummatkin.

  Paavolan väitteellä ei ole perustaa. Jerusalemissa ei sijainnut kokonaista legioonaa Jeesuksen päivin. Legio X Fretensis oli sijoitettu tuona-aikana Syyriaan ja saapui Jerusalemiin vasta vuonna 73. Lisäksi Pontius Pilatus piti majaa Herodeksen palatsissa vastapäätä temppeliä, eikä piskuisessa Antonian linnoituksessa. Prefektin virallinen hallintopaikka oli kuitenkin edelleen Kesarea Juudean rannikolla. Toki kymmenennen legioonan lisäksi oli III Gallica, VI Ferrata ja XII Fulminata, mutta nämäkin kolme olivat Legio X Fretensiksen tavoin Syyriassa.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Antonia_Fortress

  Raamattu kertoo temppelin sijainnin. Se oli jebusilaiselta Araunalta ostettu pelto. Viljaa ei voi viljellä jyrkällä vuoren rinteellä, joten Daavidin kaupunki Moorian vuoren etelärinteellä on poissuljettu. Moorian vuoren laella on suuri tasainen alue, jossa voi muokata maata ja viljellä. Israelissa ei viljelty vuoren rinteillä, vaan ne olivat lampaiden ketoina. Laaksoissa ja muilla tasaisilla paikoilla olevat alueet olivat viljapeltoina.

  2 Aik 3:1 Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille.

  Temppelivuoren etelärinne on liian jyrkkä ja ahdas, jotta sinne voisi rakentaa temppeli. Rinteen juurella on Gehenan laakso, jonka on tasaista maata ja teoriassa temppeli voitaisiin sinne rakentaa, mutta sekin alue on liian ahdas. Gehenan laaksossa oli kaatopaikka, jossa poltettiin roskia, joten temppeli ei tietenkään ole voinut olla palavien roskien vieressä.

  Temppeli ei ollut Daavidin kaupungissa vuoren etelärinteellä, kuten Paavola virheellisesti väittä vaan vuoren huipulla, mikä on myös tiedemiesten konsensus. Tämä historian tutkimuksen selvittämä totuus ei mihinkään muutu: https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(70_CE)

  Paavolan opetusta asiasta voi luonnehtia sensaatiohakuiseksi humpuukiksi, jonka esittämät väitteet ovat ristiriidassa historian tutkimuksen ja myös Raamatun kanssa.

  • Tärkeä huomio on 19 lokakuun, 2019 at 4:20 pm
  • Vastaa

  Petri Paavola väittää, ettei temppeli voinut olla vuoren huipulla, koska Jeesuksen sanojen mukaan kiveä ei jää kiven päälle ja Länsimuurissa on kiviseinää jäljellä. Kun tutkimme tarkasti, mitä Raamatussa lukee, niin Jeesus tarkoitti nimenomaan temppelin alueella olevia rakennuksia, joista ei ole todellakaan jäänyt mitään jäljelle. Hän ei tarkoittanut Länsimuuria, koska se ei ole osa temppelin rakennuksia vaan jyrkän rinteen vahvike.

  Matt. 24:1-2: ”Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.”

  • Tutkiva journalisti on 21 marraskuun, 2019 at 1:19 pm
  • Vastaa

  Raamatussa ei missään sanota, että temppeli olisi ollut etelärinteellä, eikä sellaista kuvaa saa Raamatun ilmoituksesta muutenkaan. Temppeli oli vuoren laella ja sen vieressä etelärinteellä oli Daavidin palatsi.

  Petri Paavola on yrittänyt todistella, että kyse temppelisi olisi ollut etelärinteestä. Hän on julkaissut uuden artikkeli, jossa hän kirjoittaa tällä tavalla:

  >>Apt 21: 31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa.
  32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.

  Apostolien teot vahvistaa Josefuksen selonteon. Kun Paavali oli tuotu temppelistä ulos temppelialueelle kuohuksissa olleiden juutalaisten toimesta, niin roomalainen päällikkö miehineen lähti linnoituksesta alaspäin kohti temppelialuetta selvittämään mellakkaa. Jos temppeli olisi ollut Moorian vuoren huipulla, niin apostolien teoissa lukisi, että päällikkö sotilaineen olisi rientänyt ylös, mutta Raamattu sanoo heidän rientäneen linnoituksesta alaspäin, koska temppeli oli alempana kuin linnoitus.<<

  Paavola jättää jostain syystä siteeraamatta jaetta 30, joka paljastaa Paavolan selityksen vääräksi:

  Ap.t 21:30 Koko kaupunki joutui kuohuksiin, ja ihmisiä virtasi paikalle joka puolelta. Väkijoukko ryntäsi Paavalin kimppuun, hänet raastettiin ulos temppelistä, ja temppelin portit lyötiin hänen takanaan kiinni.

  Petri Paavola väittää, että Ap.t 21:31,32 todistaisi temppelin olleen alarinteellä, vaikka kirjoitus kertoo, ettei Paavali ollut enää vuoren laella temppelissä. Paavali oli viety pois temppelistä ja raahattu temppelivuorelta alas. Sen takia sotapäällikkö juoksi mäkeä ala, koska hän ei juossut temppeliin vaan Paavalin luokse vuoren juurelle.

  Tällaisia epäjohdonmukaisuuksia on paljon Petri Paavolan kirjoituksissa. En ymmärrä ollenkaan hänen intoa käsitellä tätä asiaa toistuvasti, enkä ymmärrä, miksei hän myönnä olevansa tässä asiassa väärässä.

  • Totuuden puolesta on 22 marraskuun, 2019 at 6:18 pm
  • Vastaa

  Petri Paavolan on taas ryhtynyt puolustamaan omaa väärä kantaansa temppelin sijainnista julkaisemalla uuden kirjoituksen aiheesta, josta hän on julkaissut ties kuinka monta artikkelia ja videota.

  Paavola kirjoittaa uudessa julkaisussaan: -Josefuksen mukaan Antonian linnoitusta asutti legioonan suuruinen sotajoukko (n. 4000 – 6000). Josefus kertoi kuinka Jerusalemin tuhon jälkeen Rooman kymmenes legioona jäi vartioimaan Jerusalemin aluetta. Kymmenes legioona asutti Antonian linnoitusta.

  Tässä on ilmiselvästi väärä tieto. Legioona X Fretensis oli Jeesuksen aikana sijoitettu Syyriaan. Jerusalem ei ollut edes roomalaisten maakuntapääkaupunki, vaan se oli Kesarea. Josefus ei edes mainitse siellä olleen yhtään legioonaa vaan kohortin verran sotilaista, mikä on 1/10 osa legioonasta eli noin 400-600 sotilasta.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Legio_X_Fretensis

  Paavola on kaivanut jonkun englanninkielisen käännöksen Josefuksen kirjoituksesta, jossa kohortti on muutettu legioonaksi, mutta kyseessä on ilmiselvästi väärinkäsitys tai väärä käännös. Josefus puhui vain kohortista.

  Kun juutalaiskapina alkoi vuonna 66 jaa, niin juutalaiset surmasivat heti kaikki Anatonian linnoituksessa asuneet roomalaiset sotilaat. Tämä ei olisi onnistunut, jos muurien taakse olisi linnoittautunut kokonainen legioona, mutta sellaista ei siellä ollut vaan pikemminkin muutamia satoja sotilaita.

  On syytä ottaa huomioon myös se, että Josefuksen on todettu liioitelleen tapahtumia, koska hän oli historiaa kirjoittaessaan Rooman keisarin palveluksessa ja teki sotapropagandaa liioitellakseen keisarin sotasaavutuksia. Josefuksen kuvaus temppelistä ei pidä yhtä muiden historiankirjoittajien kuvausten kanssa, joten on syytä olla varovainen Josefuksen historiikin tietojen kanssa.

  Historiantutkijoiden konsensus on, että Jerusalemin temppeli oli Temppelivuoren päällä ja sen pohjoismuurin vieressä oli Anatonian linnoitus, siis kummatkin rakennukset olivat Temppelivuorella.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_in_Jerusalem

  Raamatun ilmoituksesta ei löydy viitteitä siitä, että temppeli olisi ollut etelärinteellä. Tämä on Paavolan oma tulkinta asiasta, mutta oma kantani on, ettei tälle väitteelle ole mitään perusteita, mikä on myös raamatuntutkijoiden yleinen mielipide asiasta.

  • M.O.T. on 23 marraskuun, 2019 at 9:34 am
  • Vastaa

  Raamatun ilmoitus sulkee pois mahdollisuuden, että temppeli olisi ollut Daavidin kaupungissa Temppelivuoren etelärinteellä. 1. Kuninkaiden kirja kertoo, että liitonarkku tuotiin Daavidin kaupungista temppeliin, joka ei ollut kaupungissa. Tästä voimme tehdä varman johtopäätöksen, ettei temppeli ollut Daavidin kaupungissa eikä Temppelivuoren etelärinteellä muutenkaan.

  1. Kun. 8:1-4: ”Salomo kutsui sitten luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israelilaisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liitonarkku Siionista, Daavidin kaupungista. Kaikki Israelin johtomiehet kokoontuivat kuningas Salomon luo etanim-kuun, vuoden seitsemännen kuukauden, juhlien aikaan. Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, papit nostivat arkun paikaltaan. He veivät Herran arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin. Kantajina olivat papit ja leeviläiset.”

  • Eräs somekommentti on 23 marraskuun, 2019 at 1:28 pm
  • Vastaa

  Ofelilta ja Daavidin kaupungista ei ole juutalaisten mukaan löytynyt merkkejä temppelistä, vaikka Daavidin kaupunkia on kaivettu arkeologien toimesta 160 vuotta. Sen sijaan rinteestä on löytynyt asuintaloja ja jätepaikka.

  Raamatun antamat mitat temppelialueelle eivät myöskään juutalaisten mukaan edes sovi Daavidin kaupunkiin, vaan temppelialue olisi ulottunut Öljymäelle asti, jos se olisi Daavidin kaupungissa sijainnut.

  Antonian linnake taas on Josefuksen mukaan ollut pelkkä tornimainen rakennelma, ylempänä temppeliä. Juutalaisten mukaan nykyisen Temppelivuoren luoteiskulmassa sijaitseva Antonian linnakkeen paikka onkin korkeammalla mäennyppylällä kuin temppelialue. Juutalaiset sanovat, että Josefuksen mukaan temppeli oli rakennettu ”upon a strong hill” = vahvan kukkulan päälle (Wars V 5).

  Nykyiseltä Temppelivuorelta on löytynyt paljon temppeliin viittaavaa, mm. papin helmassaan käyttämä kultainen tiuku, heprealaisia sinettejä ja kaiverrettu rakennuskivi ja jopa mikva.

  Myös nykyisen Temppelivuoren eteläseinustalla olevat suljetut tuplaportit kätkevät taakseen tunnelin, joka johtaa Temppelivuorelle ja jossa on 1. temppelin ajalle omistettuja kuvia. Miksi Antonian linnakkeen tunnelissa sellaisia kuvia olisi?

  Robinsonin kaaren alta on löytynyt portaat rituaalialtaalle. Länsimuurin seinustalla on myös nähtävissä 4 portinpaikkaa, joista temppelialueelle aikoinaan kuljettiin.

  Juutalaisten mukaan vesi temppelialueelle ei tullut Giihonilta, vaan se tuotiin vesijohtoa myöten Beetlehemin läheltä olevasta Etamin lähteestä, josta myös Salomonin altaat saivat vetensä. Myös sadevettä kerättiin. Temppelivuorella keruupaikkoja oli liki 50.

  Nämäkin väitteet, kun nyt ensin kumoaa, niin uskon, että temppeli oli jossain muualla kuin vuoren laella.

 1. http://askelm.com/temple/t001211.htm

  New Evidence
  for the Site of the
  Temple in Jerusalem

  By Ernest L. Martin, Ph. D, 2000

  ” Two Academic Reviews of my New Research in the Book ”The Temples that Jerusalem Forgot.”

Vastaa

Your email address will not be published.