HEBERIN VAIMO, JAAEL

HEBERIN VAIMO, JAAEL – JA TELTTAVAARNAN KAUTTA TEHTY TUOMIO

Sapatin raamattuteksteissä (parasha besha’lach) on Tuom.4-5 luvut, jossa naisprofeetta [נְבִיאָ֔ה] Deborah kehoittaa Baarakia lähtemään sotaan Jaabinin sotapäälikköä Siiseraa vastaan. Profetia on:

”Herra on myyvä Siiseran naisen käsiin”- Tuom.4:9

Raamatun teksti kertoo että tämä nainen on Jaael [יָעֵ֣ל], keeniläisen Heberin vaimo, joka surmasi Siiseran lopulta teltassaan, Siiseran sinne paettua Baarakia.

Tiedämme että Jaael oli Jetron, eli Mooseksen appivanhemman sukulaisia, ja tämä mielestäni selittää miksi Jaael oli liittynyt Israelin Jumalan yhteyteen kanaanilaisten jumalien ja kuninkaiden sijasta. Jaael taisteli oikeassa kiivaudessa Israelin puolesta. Raamatussa on paljon ns. ”kansoista” Israeliin liittyneitä, kuten esim. Ruut.

Tuom.5:24 ”Siunattu olkoon vaimojen joukossa Jaael, keeniläisen Heberin vaimo, siunattu vaimojen joukossa, niiden jotka teltoissa asuvat.”

Telttavaarnalla tapahtunut Siiseran kuolema, osoittaa että MAA on HERRAN – HÄN on ottanut ”telttamajansa” nyt Kanaanin maassa, kukistaen sen epäjumalat sekä hirvittävät synnin teot (eräät raamatuntutkijat ovat esittäneet että kanaanilaisiin riitteihin kuului jopa kannibalismia > 4Moos.13:32 ”on maa, joka syö omat asukkaansa”).

Lupaus HERRAN kansalle on:

Jes.54:2 ”Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi.
Jes.54:3 Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omiksensa kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi.”

Opimme, että Jumala käyttää naisia hyvin tärkeissä tehtävissä, kuten tässä profeettana ja silloisena tuomarina. Myöskin opimme, että Jumala ei salli kauhistuttavia synnintekoja epäjumalanpalveluksessa, vaan Hän sotii voimallaan ne pois luvatusta maasta. Tämä sota ei uuden liiton valossa ole lihaa eikä verta vastaan, vaan pahoja henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa, josta ”lävistetty” Messias Jeshua on saanut voitonriemun.

Gematriassa יתד (teltta-vaarna) rinnastuu lukuarvossaan sanaan השקט (hiljaisuus; levollinen-rauhallisuus). Synnin tuomitseminen ja epäjumalien poistaminen johtaa Jumalan teoissa aina rauhattomuuden ja sodan poistumiseen:

Jes.32:17 ”Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo [שקט] ja turvallisuus iankaikkisesti.”

Tuom.5 luku myös päättyy sanoen: ”Ja maassa oli lepo [שקט] neljäkymmentä vuotta..”

Hepreassa חבר, eli Heber (Jaaelin aviomies) myös merkitsee ”ystävää/kumppania”. Tässä koen että on eräänlainen ”salaisuus”, sillä Jes.53: sanotaan hepreaksi: מוּסַ֤ר שְׁלוֹמֵ֙נוּ֙ עָלָ֔יו וּבַחֲבֻרָת֖וֹ נִרְפָּא־ לָֽנוּ (”musar shelomenu alav uva’chavurato nirpa-lanu”) eli ”ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut”. Hepreassa ”haava” on חבורה (cha’vurah), joka rinnastuu sanaan חבר ”ystävä”.

Vaikka Tuom.4 luku onkin meille voimakasta tapahtumaa, on sen sisällä kuitenkin sanoma Messiaan haavoista, niin että todellinen vihollisuus tuomittiin HÄNEN yllänsä, että meillä rauha olisi. Hänen ”haavansa” tekevät myös Hänet meille läheiseksi ”ystäväksi”.

Jaael toimi Jumalan tahdossa. Siiseraa tuli kohdata tuomio, eli kuolema. Hänen ohimonsa lävistettiin telttavaarnalla. Synti on tuomittu Messiaan Jeshuan yllä – tämä tulee pysyä vakavana totuutena sydämissämme. Häntä lyötiin syntiemme tähden, että meillä rauha olisi: HÄNEN haavojensa kautta me olemme parannetut.

————–

Nyky-Israelissa Jaael [יָעֵ֣ל] on hyvin suosittu naisen nimi.

P.K  Lähde B’tzelem Elohim facebook

Vastaa

Your email address will not be published.