Elul-kuu – kohti pasuunansoiton juhlaa

Elul-kuu – kohti pasuunansoiton juhlaa

Shabat Shalom,

Mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi.2 Aikakirja 7:14

Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous,
jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut,
ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken,
niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.
5. Moos 30:1-3

Keskiviikkoiltana 27.8. alkoi kuudes heprealainen kuukausi; ELUL,joka aloittaa 40 päivää kestävän KATUMUKSEN eli TESHUVAnajanjakson. Tämä ajanjakso huipentuu JOM KIPPURIIN eli suureen sovituspäivään, joka on seitsemännen kuukauden kymmenentenä päivänä (Tishri 10). Tänä vuonna päivä osuu lokakuun 3. päivän illan ja 4. päivän illan väliin.

Kymmenen päivää aikaisemmin on pasuunansoiton päivä eli JOM TERUAH, jota vietetään seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä (=Rosh Chodesh, Tishri 1.)
http://www.jkidphilly.org/sites/default/files/uploaded_images/Resources/elul1.jpg  http://www.hebrew4christians.com/About_HFC/Site_News/Archive-2009/elul-timeline2.jpg

Jom Teruahin shofarin soiton, ja Jom Kippurimin shofarin soiton välillä on kymmenen päivää, joita kutsutaan kymmeneksiKunnioittavan Pelon (engl. Days of Awe) päiväksi eli HAJAMIM HANORAIM. Näiden kymmenen päivän aikana Israelissa keskitytään tutkimaan oman sydämen tilaa ja kadutaan – Teshuva – sitä, miten on rikottu Jahven käskyjä vastaan.

http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Fall_Holidays/Elul/elul-time2.gif

Elul-kuu siis aloittaa shofareihin puhaltamisen jakson ja samalla elul-kuu on erityistä oman vaelluksen tutkimisen aikaa; parannuksenteon ja ihmissuhteiden korjaamisen aikaa kuin myös oman Jumala-suhteen syventämisen aikaa ennen uuden vuoden alkua.

Herra sanoo Haggai 1:7 – Ottakaa vaari teistänne.

Kuun alku oli keskiviikkona 27.8, jos katsotaan raamatullisesti uudenkuun ensimmäisen sirpin paljaalla silmällä näkymisen mukaan.

Hillelin kalenterissa, jota käytetään virallisesti, kuukaudet on etukäteen merkitty ja elul-kuu alkoi jo päivää aiemmin tiistai-iltana 26.8.Siviilikalenterissa elul on viimeinen kuukausi, mutta raamatullisessa kalenterissa kuudes.

http://www.hebrew4christians.com/About_HFC/Site_News/Archive-2012/August/120days.gif

Jom HaKippurim on Raamatullisen Kalenterin PYHIN päivä . Se oli ainoa päivä, jolloin Ylipappi, ja ainoastaan hän, sai astua Kaikkein Pyhimpään, Kodesh HaKodashim, mukanaan virheettömän vuohipukin verta Israelin syntien sovitukseksi, sen jälkeen, kun hän oli uhrannut virheettömän mullikan omien syntiensä sovitukseksi.

Elul-kuu edeltää Jom Teruahia ja näitä kymmentä Jamim Noraim – pelon päivää. Koko kuukausi Israelissa on omistettu katumukselle, anteeksiannolle ja sovinnonteolle naapurien, perheenjäsenten, ystävien ja kaikkien Israeliin kuuluvien kanssa. Ihmiset ovat erityisen ystävällisiä, kun Herran pelko valtaa heidät ja valmistaa heitä Suurta Sovituspäivää,Jom Kippuria, varten, jolloin päätetään, kirjoitetaanko heidän nimensäElämän Kirjaan ja sallitaanko heidän siis elää eteenpäin. Ihmiset miettivät omia syntejään, väärintekemisiään ja epäilyksiään ja ovat siksi pehmeämpiä, lempeämpiä ja halukkaampia auttamaan toinen toistaan. Mietitään myös omaa hengellistä elämää. Hyvä aika Pyhän Hengen vuodatukselle Israeliin!

Pasuunansoiton juhla (Jom Teruach) on tishri-kuun 1. päivä (25.9.), joka samalla on siviilikalenterin uusi vuosi, Rosh HaShana.

Rosh HaShanan aatto on keskiviikkoiltana, 24.9. v. 2014
Katumuksen (teshuva) kuukausi
Sana shuv tarkoittaa kääntyä ympäri siitä, mikä on pahaa Jumalan luo ja Häntä seuraamaan. Näin Herra puhuu myös pohjoiselle Israelille:Palaja!
”Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja,sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti.”
Jer 3:12

 
Jumalani, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni.
Psalmi 51:12

ELUL, joka on muinainen akkadilainen sana ja tarkoittaa ”sadonkorjuu” ja muistuttaa aramealaista juuriverbiä ”etsiä”.

TISHRI-kuun Rosh HaShana, uusi vuosi, aloittaa sovituksen jakson.
Mooses palasi Siinain vuorelle Elul-kuun aikana (kultaisen vasikan tapahtuman jälkeen) ollen siellä 40 päivää: 1. Elul – Jom Kippur, 10. tishri, anoen, että JHVH antaisi anteeksi kultaisen vasikan synnin.
(2. Moos. 32)

2. Moos. 34:27–28

Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa”.
Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää janeljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihinliiton sanat, ne kymmenen sanaa.
Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.
Israelin kansa kohtasi erämaassa armon, kun Herra antoi uudet laintaulut. Elul on armon ja anteeksiannon aikaa: 2 Moos. 34.6-7

”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ”Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen”.


Sana sanoo myös:
”Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi.”  Matt 6:14”Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.” Mark 11:25

Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.” Luuk 6:37

Elul-sanan numeroarvo on 67. Sama numeroarvo on sanalla ”bina”בינה, sana, mikä tarkoittaa viisautta ja ymmärrystä. Elul-kuu on annettu, että voimme kasvaa viisaudessa, että voisimme nähdä, missä olemme Jumalan armon ja oikeuden suhteen. Anteeksiannon tulisi alkaa aina omassa sydämessämme, jopa ennen kuin meitä satuttanut pyytää anteeksi.

Jeshua sanoo Matt 18:21-22:
”Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?”
Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaanseitsemänkymmentä kertaa seitsemän.”
 

70×7 tekee 490. Mistä tämä luku on tuttu? Profeetta Daniel oli Juudan kunkaallisen suvun jäsen. Kun Babylonian kuningas Nebukadnessarhyökkäsi ensimmäisen kerran Jerusalemiin v. 605 eKr., hän otti muiden kuninkaallisen suvun jäsenten mukana nuoren Danielin vangikseen. Herra salli tämän Juudan pakkosiirtolaisuuden rangaistuksena sen pitkäaikaisesta synnistä ja tottelemattomuudesta. Babyloniassa ollessaan Daniel huomasi Jumalan sanassa lupauksen (Daniel 9:2):

”…hänen (Daarejaveksen) ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioinaseitsemänkymmentä vuotta.”

Jeremia 25:7-12

Mutta te ette kuulleet minua, sanoo Herra, ja niin te vihoititte minut kättenne töillä, omaksi onnettomuudeksenne.
8. Sentähden näin sanoo Herra Sebaot: Koska te ette ole kuulleet minun sanojani,
9. niin katso, minä lähetän sanan, minä nostan kaikki pohjanpuolen kansanheimot, sanoo Herra, sanan Nebukadnessarille, Baabelin kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon heidät tätä maata ja sen asukkaita vastaan ja kaikkia näitä ympärillä olevia kansoja vastaan. Ja nämä minä vihin tuhon omiksi ja teen heidät kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja ikuisiksi raunioiksi.
10. Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon.
11. Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.
12. Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä kostan Baabelin kuninkaalle …”

   

Jerusalemin tuho alkoi v. 586 eKr., kun Nebukadnessar kolmannen kerran hyökkäsi kaupunkiin (aiemmin v. 605 ja 597 eKr., jolloin Jerusalem ja Temppeli vielä jäivät tuhoamatta) v. 586 eKr hän tuhosi kaupungin ja poltti Salomonin Temppelin maan tasalle. Temppeli oli tuhottuna aina vuoteen 516 eKr., jolloin Persian Daarejaveksenhallintakaudella taas rakennettiin.

Kun Daniel huomasi Jeremian profetiassa vuosien luvun 70 täyttyvän, hän meni polvilleen rukouksessa. Kun hän rukoili, Herra lähetti arkkienkeli Gabrielin hänen luokseen antamaan viisautta ja ymmärrystäkoskien tulevia tapahtumia. Olisi toinen profetia, joka vaikuttaisi juutalaisiin ja Jerusalemiin. Sitä kutsutaan yleisesti Danielin 70 vuosiviikon profetiaksi  

Daniel 9:23-24
Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä (Gabriel) olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.
Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.”
Tämä 70 viikon jakso (70 viikkoa x 7 päivää = 490 profeetallista vuotta) alkaisi ”säädöksestä” , joka virallisesti päätti 70 v. pakkosiirtolaisuuden. Nehemia kirjoittaa:

Nehemia 2:2-6

”…sanoi kuningas (Artahsastan) minulle: ”Minkätähden sinä olet niin murheellisen näköinen? Ethän ole sairas; sinulla on varmaan jokin sydämensuru.” Silloin minä peljästyin kovin,
mutta minä sanoin kuninkaalle: ”Eläköön kuningas iankaikkisesti.Kuinka minä en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit tulella poltetut?”
Kuningas sanoi minulle: ”Mitä sinä siis pyydät?” Niin minä rukoilin taivaan Jumalaa
ja sanoin kuninkaalle: ”Jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt palvelijaasi, niin lähetä minut Juudaan, siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä uudestaan”.
Niin kuningas kysyi minulta, kuningattaren istuessa hänen vieressään: ”Kuinka kauan sinun matkasi kestäisi ja milloin voisit palata?” Kun siiskuningas näki hyväksi lähettää minut, ilmoitin minä hänelle määrätyn ajan.

Tästä 70 vuosiviikosta on toteutunut jo 69 vuosiviikkoa. Enää viimeinen vuosiviikko 7v. on jäljellä ja sen alku on hyvin lähellä. Viimeistä vuosiviikkoa kutsutaan ahdistuksen ajaksi.

Daniel 12:1-4

Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

Viimeinen ja 70. vuosiviikko alkaa, kun Antikristus, pitäisi olla;”vahvistaa liiton monien kanssa”eikä kuten v. 1933, 38 käännöksessä ”tekee liiton raskaaksi monille”.

Daniel 9:27

”Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” 

New King James:
”Then he shall confirm a covenant with many for one week…”

Näin siis luku 490 (70×7) tulee luvusta 7 (hengellinen täydellisyys) ja luvusta 70 (täydellinen hengellinen järjestys, myös tuomion mitan luku).

Kun Jeshua kehoitti meitä antamaan anteeksi 70×7, niin sillä on syvällinen merkitys.

Elul-kuukausi on meille kaikille erinomainen aika tutkia sydäntämme, ettei mikään katkeruuden juuri ole päässyt siellä kasvamaan. On nöyryyttä pyytää anteeksi ja tunnustaa, että on ollut väärässä tai toiminut väärin ja on nöyryyttä antaa anteeksi. Näin murramme ylpeyden kahleen yltämme ja toisen yltä ja pääsemme vapaaksi. 

Gath Hepher aerial from south, 122-02tb_psp
Luku 40 raamatussa:
Elul-kuu alkaa 40 päivän parannuksenteko ajanjakson. Luku 40 on mainittu 146 kertaa ramatussa ja liittyy useimmiten koetuksen aikaan.
– Jeshua paastosi 40 päivää Juudean erämaassa kasteen jälkeen ennen palvelutehtävänsä alkua.
– Heprealaiset vaelsivat 40 v. erämaassa
– Mooses paimensi Jetron lampaita Midianin maassa 40 v. ennen kutsua johtaa israelilaiset Egyptin orjuudesta.
Mooses myös paastosi kaksi kertaa 40 päivää ja yötä Siinailla, kun kansa sai lain Jumalalta.
– Joona antoi Niinivelle 40 päivän varoituksen, jona aikana kansalla oli aikaa tehdä parannus.
– Nooan päivinä satoi 40 päivää ja yötä tulvavesien tuomitessa maan ihmiset.

Sekä Mooses että Jeshua paastosivat 40 päivää, kun he olivat Herran edessä koetusajassa. 40 v. joutuivat israelilaiset harhailemaan erämaassa Jumalan tuomion tähden.

Siksi, kun näemme, että Jumala käyttää lukua 40 koetuksen tai tuomion aikamääränä, niin voimme ottaa tämän Elul kuukauden aina Jom Kippuriin; 10. Tishri-kuuta, vakavasti myös omassa elämässämme, vaikkakin aina kaikkina päivinä ja aikoina meidän tulee pitää sydämemme puhtaina ja elää anteeksiannossa. Sanasta luemme, ettäHerran juhla-ajat ovat ”tulevaisen varjo”, kuin kenraaliharjoituksia tulevasta täyttymyksestä, niin tiedämme silloin, että näihin aikoihin kätkeytyy siten profetaalista merkitystä.
     
Useimpina Elul-kuun päivinä (paitsi sapattina ja elulin viimeisenä päivänä) puhalletaan shofariin kutsuna; ”herätyshuutona”, parannukseen. 

Psalmia 27 luetaan aamu- ja iltapäivärukousten aikaan. Tämä Psalmi on hyvin ajankohtainen:

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä
pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!

2. Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.
3. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa.
4. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.
5. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
6. Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan.
7. Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle.
8. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani”. Herra, minä etsin sinun kasvojasi.

9. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala.
10. Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.
11. Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden.
12. Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa.
13. Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.
14. Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.
 

http://youtu.be/wMZkqhZFVqc Psalm 27, ”ADONAI Ori” The L-RD is My Light

ELUL: Olen rakkaani oma
1. Juutalaisessa traditiossa sana voidaan tehdä lauseeksi alkukirjainten mukaan: Elul אֱלוּל
 näin olisi ”Et Lebabcha V’et Lebab”
 

”Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinunjälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.” 5 Moos. 30:6
Sinun sydämesi ja sinun jälkeläisesi sydämet” on hepreaksi: Elul  אתלבבל ואת לבבאלול 

Paavali kirjoittaa sydämen ympärileikkauksesta Hengessä, Room 2:28-29”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.”
 
        

2. Ani L’Dodi V’Dodi Li

Minä olen rakkaani oma, ja rakkaani on minun – hän, joka paimentaa liljojen keskellä.” Laulujen laulu 6:3

Hepreaksi tämä on Elul  אני לדודי ודודי לי = אלול

Elul on siis kuukausi, jolloin sydämemme valmistautuu kohtaamaan Ylkämme. Meidän tulee hoitaa rakkaussuhdettamme Jeshuaan, ”rakkaaseen”, josta Laulujen laulu puhuu.
Ja miten me hoidamme sitä? Aivan kuten maallisessa avioliitossa rakkautta hoidetaan: Viettämällä aikaa yhdessä, olemalla avoin ja rehellinen, korjaamalla ja tekemällä parannusta toista murehduttavista tai satuttavista asioista, pyytämällä ja antamalla anteeksi.
3. Ish L’re’ehu U’Matanot L’Evjonim ”… lähetettävä toisilleen maistiaisia ja köyhille lahjoja.” Ester 9:22
ימִשְׁלחַ מָנוֹת אִישׁ לרֵעֵהוְּ וּמַתָּנוֹת לָֽאֶבְיוֹנִֽים
Elul liittyy myös köyhien ja tarvitsevien muistamiseen. Juutalaisuudessaystävällisyyden teot ovat kuin ”pilarit, joiden varassa sana seisoo” ja näin sanoo myös Jaakob kirjeessään 2:17-20

Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.
Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?
Elul osoittaa myös tulevaisuuteen, tulevaan vapautukseen ja Messiaaseen. Jeshua HaMashiach on Israelin (ja koko maailman) ainoa todellinen toivo. Tätä me rukoilemme, että tänäkin syksynä, 40 päivän sydämen ja Sanan tutkimisen aikana Israelissa, silmät ja sydämet avautuisivat näkemään Jeshuan kirjoituksissa.
Elul oli aika, jolloin ”kuningas on pellolla” ja toisin, kun ollessaan palatsissaan, ”kuka vain halutessaan saattoi tavata hänet ja kuningas otti hymyillen jokaisen vastaan.” Tämäkin osoittaa, että Herra on lähellä ja kutsuu meitä luokseen. Hänellä ei ole vastaanottoaikoja, vaan on aina tavattavissa ja aina Hänellä on aikaa meille, jokaiselle asialle. Kun tulemme Hänen luokseen, Hän hymyilee.
Lähde:Sirkku Saba    http://www.reinosav.net/Elul-kuu-ja-pasunansoitto.html

2 kommenttia

  • Mika Rantanen on syyskuu 20, 2017 at 7:40 am
  • Vastaa

  Hei! Vosinkohan käyttää jotakin torvensoittokuvaa tästä julkaisusta kokoontumiskutsun tekemisessä täällä Alavuden helluntaiseurakunnassa?

  • Petteri on maaliskuu 8, 2019 at 9:30 am
  • Vastaa

  Kommentoimme ainoastaan asiaa, neljänkymmenen vuoden kuluessa ihmisen syntymähetkestä, Herra Sebaot kutsuu ihmistä ymmärtämään oman elämänsä tarkoituksen. צבאות

Vastaa

Your email address will not be published.