Betlehem jeesuksen syntymäkaupunki ja Karjatorni

Beetlehemin kaupunki julistaa joka joulu, että Messias on syntynyt juuri tässä kaupungissa.

Tiedämme joulukuun 25. päivän juhlan pakanallisen alkuperän. Tiedämme myös, että Jeshua ei ole voinut syntyä talvella eikä kesällä, vaan joko keväällä tai todennäköisimmin syksyllä. Tänään on kuitenkin päivä, kun Vapahtajamme syntymää juhlitaan, siitä puhutaan ja lauletaan.

Siksi myös tämä kirjoitus Beetlehemistä, Messiaasta ja karjatornista paimenten kedolla.

Yllä näkyy, mikä uskontojen ja uskomusten sekamelska on vallannut Beetlehemin. Kuitenkin ”Elämän leipä” syntyi juuri ”Leivän talossa” = Beetlehemissä.  Nyt lähdemme paimenten tavoin etsimään vastasyntynyttä.

Jeshua opetti opetuslapsilleen, että Mooses, profeetat ja Psalmien kirjoittajat, kaikki kertoivat Hänestä. On mielenkiintoista, miten täynnä sanomaa ovat Messiaan syntymään liittyvät profeetalliset tekstit. Messias on keskeisenä sanassa; Hän on Sana.

 

Luukas 24:44

Ja hän sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa”.

Hepr. 10:7

Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala’.”

 

Jos haluamme löytää Messiaan, niin meidän tulisi tutkia kirjaa, jota Hän opetti; Tanachia (Vanhaa Testamenttia).  Alfred Edersheim, joka on kirjoittanut’The Bible History, Old testament’ sanoo kirjan johdanto-osassa:

Täysin ymmärrettynä kirjoitukset ovat täynnä Kristusta ja kaiken on tarkoitus osoittaa Kristukseen meidän ainoana Vapahtajanamme. Ei vain laki opeta meitä Kristukseen, eivätkä eri esikuvat, jotka ovat varjo tulevasta Kristuksesta, eivätkä edes profetiat, jotka ennustavat Kristuksen tulosta, vaan koko Vanhan Testamentin historia on täynnä Kristusta.”

 

Jouluevankeliumia on luettu kirkoissa, kodeissa ja seimikuvaelmia esitetty koulujen joulujuhlissa.

Mutta, onko mielikuvamme Beetlehemin tallista ja seimestä oikea? Oliko talli majatalon pohjakerroksessa tai sisäpihalla, kun ei ollut vapaita huoneita? Oliko tallissa härkiä, aaseja ja muita eläimiä? Oliko ”talli” puusta rakennettu kuten meillä tai luolamainen tila, jollaisia näkyy Lähi-idän seimiasetelmissa? Oliko talli Beetlehemin kaupungissa? Kuinka paimenet osasivat mennä sinne ilman tarkempaa osoitetta? Meillä kaikilla on mielikuvamme, mutta vastaako se todellisuutta.

Raamatussa nimillä on merkitys ja ne kertovat paljon. 
Jaakob
perheineen lähestyy Beetlehemiä
:

 

  1. Moos. 35:16-21

 

Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakelsynnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat.
Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle: ”Älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan”.

Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni,mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin.

Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin.
Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan; tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.
Ja Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia ( Migdal Eder).

 

Beetel = ”Jumalan talo / huone”; Beit’ El  

 

Efrata = ”hedelmällinen”

 

  1. Moos. 49:22

 

Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.

 

Joosef on Jeshuan yksi esikuva ja hänen poikansaEfraim (tark. hedelmällinen) sai esikoisoikeuden Jaakobin siunaamana.

 

Raakel / Rachel (hepr.) tarkoittaa ”pikku uuhi” tai ”karitsa”. (”uuhi” = naaraspuol. karitsa)

Naaraspuolista karitsaa käytettiin rauhan uhreissa.

– Jeshua teki uhratessaan itsensä rauhan meidän ja Isän välille.

 

Benoni (Ben-oni) = ”tuskani poika”

– Jeshua oli kipujen mies.

 

Benjamin = ”oikean käden poika”

– Jeshua on Jumalan voimakas oikea käsi 

 

Beetlehem (Beit-lechem) = ”leivän talo / huone” 

– Jeshua tuli Leivän talosta Elämän Leiväksi.

 

1 Moos 35:10 Jaakobin nimi muutettiin:

 

Ja Jumala sanoi hänelle: ”Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel”. – Niin hän sai nimen Israel.

 

Israel (Jisra’el) = ”Jumala taistelee/kamppailee” – ”Jumalan taistelija” 

– Jeshuan on voitto! Israelista itse Jumala sanoo, että se on ”Jumalan taistelija”, siksi Israel pysyy ja on Voittajan puolella. 

 

 

Eder = ”karja, lauma” Migdal Eder (Karjatorni) = vartiotorni, joka oli rakennettu ryöstäjien varalta karjan suojaksi.

– Jeshua on meidän Vahva Tornimme

 

Sananl. 18:10

 

Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.

 

  1. Moos. 35:21Ja Israel lähti liikkeelle sieltä japystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia ( Migdal Eder).”

 

Migdal Eder, karjatorni, rakennettiin Beetlehemin laitamille suojaamaan lammaslaumaa ryöstäjiltä ja villipedoilta.

 

1 Moos. 35:16-26

 

Raakel kuoli toisen poikansa syntyessä. Lapsi, tämä toivottu poika, kuitenkin syntyi. Näin Raakel sanoi, kun esikoinen, Joosef, syntyi:

  1. Moos 30:24  ”Ja hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen: ”Herra antakoon minulle vielä toisen pojan”. 

 

Raakel kuoli synnyttäessään toista poikaansa, jolle hän antoi nimen Benoni (tuskani poika). Mutta Jaakob valitsi nimen Benjamin (oikean käteni poika). Raakel on haudattu Beetelin eteläpuolelle, Beetlehemin lähistölle.

 

Raakelin hauta

Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään”,Benoni”, sanoi Raakel, ”tuskani poika”; tämä oli kuolevan Raakelin luonnollinen huokaus.  ”…mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin.”
Benjamin syntyi Beetlehemissä, kuten Jeshua, joka on Isän oikean käden Poika.

http://youtu.be/lpOqm-Y0LZ4 Breath of Heaven with Lyrics (Mary’s Song)

 

Apt. 5:31

Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

1 Piet 3:22

…hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

 

Tämä Karjatorni; Migdal Eder, oli vartiotorni kedolla, missä paimenet vartioivat laumaansa.

Luukkaan evankeliumissa näemme, että näin on. Paikka oli noin 2 km etelään Beetlehemistä.

Luuk 2:8

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

 

Migdal Eder ei ollut kuitenkaan tavallisten laumojen vartiotorni ja se sijaitsi Jerusalemiin johtavan tien varrella.

Mishnan mukaan nämä ”laumat, jotka laidunsivat tuolla paikalla, oli tarkoitettu Temppeliuhreja varten..”

 

Targumit myös mainitsevat Migdal Ederin. 1 Moos 35:21 ja Miika 4:8 nähdään tänä samana paikkana. Miika  profetoi, että Karjatorni on paikka, jossa Messias syntyisi.

Paimenet, jotka Temppelin uhrilampaita kaitsivat, tiesivät tämän Miikan profetian, siksi he tiesivät heti enkelien ilmoittaessa Messiaan syntymästä, missä tämä löytyisi kapaloituna ja seimessä.

 

Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun  luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus, tytär Jerusalemia vallinnut kuninkuus.
(engl.)
And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem.

Tätä Miika 4:8 jaetta rabbit tulkitsevat näin: ”Hän levittää telttansa Migdal Ederin luo paikkaan, missä Messias Kuningas ilmaisee itsensä päivien lopulla.”

 

Nyt tiedämme, että Karjatorni, Migdal Eder oli vartiotorni, josta vartioitiin Temppelin laumoja; näitä, joita kasvatettiin uhrattavaksi Temppelissä. Nämä eivät olleet mitä tahansa lampaita.

 

Paimenet, jotka huolehtivat näistä olivat miehiä, joita erityisesti oli koulutettu tätä arvokasta tehtävää varten. Heidät oli koulutettu tietämään, millainen uhrattavan eläimen tuli olla ja oli heidän tehtävänsä varmistaa, ettei yksikään eläin tullut satutetuksi, vioittunut tai tullut virheelliseksi. Karitsat kapaloitiin, etteivät ne vioittuisi.
Näin myös Jumalan pieni vastasyntynyt Karitsa kapaloitiin lampaidenhoitotallissa, joka oli kivistä rakennettu.

http://youtu.be/FnVorT14i4I Away in a Manger

 

Miika 4:14; Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka oletvähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonkaalkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

Bet-Lechem-Efrata (hedelmällinen leivän talo). Vaikka kaupunki on vähäinen, sieltä nousee Israelin Hallitsija, joka on Daavidin jälkeläinen ja alkuperä muinaisuudesta.

 

 

Jesaja 7:14

Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyttulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimenImmanuel.


Miika 6:5-7

Muista, kansani, mitä oli mielessä Baalakilla, Mooabin kuninkaalla, ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi, Sittimistä lähtien Gilgaliin asti, että käsittäisit Herran vanhurskaat teot.” –
Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita?
Ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi?” –

 

Tässä Bileam ymmärsi, että Jumala odotti hänen tuovan kunnollisen syntiuhrin rikoksestaan.  Mutta Jumala ei vaatinut häneltä esikoista. Sen sijaan Jumala itse antoiainoan Poikansa.

 

Miika tunnusti vain yhden kuninkaan Israelille; JHVH. Sekä Samaria että Juuda tarvitsevat Hänen oikeuttaan.
Miika pitää JHVH:n tahtona, että KOKO ISRAEL yhdistyy Beetlehemistä lähtevän hallinnon ympärille.
Tällä on yhteys Efraimin kanssa ja Messias on myös kansojen toivo.

 

Miika 4:8

Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun  luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus, tytär Jerusalemia vallinnut kuninkuus.

Tuolla samalla Beetlehemin alueella Jaakob ruokki lampaansa :

  1. Moos. 35:21Ja Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia ( Migdal Eder).”

 

Beetlehemin kedolla myös Daavid oli paimentamassa isänsä lampaita, kun Samuel tuli voitelemaan hänet Israelin kuninkaaksi.

 

Näin on ajateltu, että laidunpaikka olisi juuri sama, missäJaakob oli ruokkinut lampaitaan ja missä paimenetvartioidessaan laumojaan yöllä näkivät ja kuulivat enkelien laulavan:

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto.”

 

 

Luukas 2:8-14

 

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” 

 

Jeshua syntyi vaatimattomaan suojaan, uhrikaritsojen keskelle. Temppeliin vietävät karitsat kapaloitiin, etteivät vioittuisi. Samoin Herramme kapaloitiin ja pantiin seimeen. Tuo pieni vauva olisi kerran uhrikaritsa koko maailman syntien edestä.

 

 

http://youtu.be/-y0_wNPSOaw A Baby Changes Everything – Faith Hill

 

Paimenten vartiotorni antoi suojan lampaille ja samoinJeshua meidän ’vahva tornimme’ antaa meille, hänen laumalleen, suojan ja turvan ulkoapäin tulevia hyökkäyksiä vastaan.

Sananl. 18:10  ”Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.”

Enkeli ilmoitti Marialle Jeshuan syntymästä

Luuk 1:32-33 ”Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”

 

Jaakob suri rakkaan vaimonsa Raakelin kuolemaa.Suruissaan hän pystytti telttansa Migdal Ederin lähelle paikkaan, missä tulevaisuudessa Jumalan Karitsa syntyisi ja lohduttaisi Jaakobia.

Hän syntyisi siellä, missä Temppelin uhrilampaatkin ja eräänä päivänä uhraisi itsensä Jaakobin syntien tähden. Eikä vain Jaakobin, vaan Hän sovittaisi kaikkien kansojen ihmiset JHVH:n kanssa kuolemansa kautta.
Hän nousisi kuolleista. Kun vuodet kuluisivat ja Jaakobin ahdistukset kasvaisivat, Hän olisi aina valmiina pelastamaan ja vapauttamaan Jaakobin ahdistuksistaan.Lopulta joskus tulevaisuudessa tämä Karitsa, joka kerran syntyi Migdal Ederin luona, palaa Jaakobin vaikeuksien koettelemaan maahan ja ihmeellisesti vapauttaa jälkeläisensä, jotka ovat vihollistensa ympäröimät.

 

 

Karitsa ilmoittaa itsensä. Ottaa oikeudellisen paikkansa. Istuu valtaistuimelleen loistokkaana Daavidin Poikana, mahtavana Israelin Kuninkaana. Hän paimentaa Jaakobin huoneen lampaita ja kaikkia niitä kansoista, jotka ovat liittyneet tähän huoneeseen. Täten Jaakob viimein on tullut lohdutetuksi kaikista ahdingoistaan, kamppailuistaan ja suruistaan.

 

Migdal Ederistä ei kuulu enää valitusta. Vaatimaton Karitsa, joka syntyi sinne, on Jaakobin ja myös sinun ja minun  lohduttaja, Kuningas, Paimen ja Messias aina ja ikuisesti.

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Vastaa

Your email address will not be published.