Sukkot Lehtimajan juhla

Sukkah 2011 a small

Lehtimajanjuhla – uskovien juutalaisten ja pakanain yhteinen juhla
”Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa, ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava näin: ’Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmu­puun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niinkuin on säädetty’. Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle. Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajois­sa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo. Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla” (Neh.8:14-18).
”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta…Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa! Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva…” (Room.11:17, 24-26).
Lehtimajanjuhlien koristuksiin kuuluvat mm. palmunoksat, pajunoksat sekä jalon öljypuun ja villin metsäöljypuun oksat, joita kaikkia tuotiin juhlille. Roomalaiskirjeen yhdennessätoista luvussa pakanain apostoli Paavali selittää vertauskuvallista Israelin öljypuun salaisuutta. Jalossa öljypuussa, Israelissa, on jaloja öljypuun oksia eli uskovia juutalaisia, jotka uskovat Jeshuaan Messiaaseen. Epäuskon tähden muutamat jalot oksat on taitettu pois ja taivaallinen puutarhuri, Herra, on ottanut tilalle epäjalosta metsäöljy­puusta oksia, uskoontulleita pakanoita ja oksastanut ne Messiaan kautta vastoin luontoa jalon Israel-öljypuun runkoon, jalojen oksien eli uskovien juutalaisten joukkoon. Näin uskon kautta sekä uskovat juutalaiset että uskovat pakanat ovat yhtä öljypuuta eli yhtä Messiaan ruumista Jeshuassa Messiaassa (1.Kor.12:12-13; Efes.2:11-22).
Roomalaiskirjeen mukaan jalon öljypuun oksat siis symbolisoivat uskovia juutalaisia ja epäjalon metsäöljypuun oksat uskovia pakanoita. Lehtimajanjuhlille käskettiin tuoda molempia öljypuun lehviä ja se merkitsee sitä, että lehtimajanjuhla on sekä uskovien juutalaisten että uskovien pakanain yhteinen juhla. Tulevassa messiaanisessa rauhanval­takunnassa pakanakansojen edustajat tulevat Jerusalemiin kumartamaan Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajanjuhlaa, jolloin juhlan yhteinen merkitys toteutuu lopullisesti (Sak.14:16-19). Ennen sitä, pakanain armotalouskauden loppuajassa, on kuitenkin uskovilla pakanoilla jo mahdollisuus opetella viettämään tätä uskovien juutalais­ten ja uskovien pakanain yhteistä juhlaa, lehtimajanjuhlaa, joka korostaa meille yhden öljypuun eli yhden Messiaan ruumiin yhteyttä.

Sukkot

 

Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana

Jeesus syntyi syys- lokakuun välisenä aikana todennäköisesti lehtimajanjuhlan aikana. Kun tutkimme Raamatullisten juhlien esikuvallisuutta, niin huomaamme myös, että lehtimajanjuhlan aika on todennäköinen Jeesuksen syntymän ajankohta. Paimenet olivat vartioimassa yöllä laumaa enkelin ilmestyessä heille. Joulukuussa Jeesuksen aikaan oli kylmää ja sateista sekä joinakin talvina jopa lunta ja vähän pakkasta öisin. Joulukuun aika ei voi olla tämän todisteen mukaan Jeesuksen syntymän ajankohta, sillä siihen aikaan joulukuussa oli liian kylmää paimenille olla yöllä vartioimassa lammaslaumaa.

Verollepanon tähden sekä lehtimajanjuhlan tähden ei Jeesuksen perheelle ollut sijaa majatalossa, koska juhlan tähden kaikki majatalot olivat täynnä juhlaväkeä. Jumala oli käskenyt Israelin kansaa kokoontumaan yhteen kolme kertaa vuodessa juhlimaan juhlia, joista yksi juhla oli lehtimajanjuhla. Tämä asia myös puoltaa lehtimajanjuhlan ajankohtaa.

Luukkaan evankeliumista käy ilmi, että Jeesus syntyi puoli vuotta Johanneksen jälkeen. Johanneksen isä Sakarias kuului Abian osastoon, jonka täytyi palvella oman vuoronsa aikana temppelissä. Laskelmien mukaan Sakariaan vuoro oli neljännessä kuussa, jonka jälkeen hän meni kotiinsa ja Luukkaan evankeliumin mukaan kun hän meni kotiinsa niin hänen vaimonsa Elisabeth tuli raskaaksi n. viidennen kuun alussa, josta lasketaan Jeesuksen hedelmöityksen ajankohta juutalaisen kalenterin mukaan puolen vuoden päähän ja josta sitten lasketaan n. 9 kk, niin saadaan lopputulokseksi suunnilleen lehtimajanjuhlan ajankohta.

Mikä on lehtimajanjuhlan esikuva? Meidän tulee mennä tässä kohden hiukan taaksepäin, että näemme koko esikuvallisuuden. Seitsemännen kuun 1 päivä oli pasuunan-soiton juhla, joka on esikuvaa Herran tulemuksesta. Kun Herra astui alas Siinaille antamaan lakinsa, niin kuului ylen kova pasuunan ääni ja samoin kun Herra Jeesus tulee, niin kuuluu suuren pasuunan ääni:

1Th 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Seitsemännessä kuussa oli 10 päivä suuri sovinto-päivä jolloin kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä ilmestysmajan tai temppelin pyhimpään suitsuttamaan ja pirskottamaan armoistuimelle syntiuhrin verta. Ylimmäinen pappi tällöin sovitti ensin itsensä ja sen jälkeen kansan synnit. Tämä on esikuvaa Jeesuksesta, jonka ei tarvitse sovittaa omia syntejänsä, koska Hän on synnitön, mutta Hän tulee sovittamaan kansansa synnit.

Seitsemännen kuun 15-21 päivä on lehtimajanjuhla sen muistoksi kun Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Israelin kansa asui lehtimajoissa seitsemän päivän ajan muistellen tuota tapahtumaa.

Nyt siihen esikuvaan, eli siinä kuussa jona Jeesus todennäköisesti syntyi oli kolme merkittävää tapahtumaa: 1 päivä pasunan soiton-juhla, 10 päivä suuri sovintopäivä ja syntien anteeksiantamus ja 15-21 päivät lehtimajanjuhla. Kaikki nämä tapahtumat kertovat Messiaasta, sillä Herra tulee takaisin Jumalan pasunan kuuluessa, Jeesus Ylimmäisenä Pappina sovitti synnit Golgatalla ja Jeesus johdattaa kansansa ”lehtimajaan” juhlimaan ja muistelemaan Herran vapautusta synnin ja saatanan vallasta. Lehtimajanjuhlan esikuvallisuus sopii täydellisesti Herran Jeesuksen tehtävään, jonka tehtävänä on vapauttaa ihmisiä synnin ja saatanan vallasta ja tuoda heille syntien anteeksiantamus sekä ilo ja riemu iankaikkisesta elämästä.

Lehtimajanjuhlasta vielä ajatus:

Neh 14:
9 ¶ Ja Nehemia, maaherra, ja pappi Esra, kirjanoppinut, ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle: ”Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko älkääkä itkekö”. Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat.
10 Ja hän sanoi vielä heille: ”Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.”
11 Myöskin leeviläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat: ”Olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä; älkää olko murheelliset”.
12 Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa; sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu.
13 ¶ Seuraavana päivänä kokoontuivat kaiken kansan perhekunta-päämiehet, papit ja leeviläiset Esran, kirjanoppineen, tykö painamaan lain sanoja mieleensä.
14 Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa,
15 ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava näin: ”Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niinkuin on säädetty”.
16 Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle.
17 Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo.
18 Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla.

Lehtimajaan kuului myös öljypuun oksia sekä metsäöljypuun oksia. Jeesus Kristus Messias on Hän, joka yhdistää yhdeksi (Room 11) Jaloon Öljypuuhun sen luonnolliset oksat ja metsäöljypuun oksat, eli ne jotka uskovat juutalaisina ja pakanoina Jeesuksen olevan Messias. Tässäkin suhteessa lehtimajanjuhlalla on tärkeä esikuvallinen merkitys

Jumala toimii sillä tavalla, että Hän antaa esikuvia, jotka saavat täyttymyksensä. Näin juutalaisen kalenterin mukaan seitsemäs kuu (syys-lokakuu) täyttää esikuvallisesti sen miksi Jeesus Messias syntyi maan päälle. Näin kaikkien edellä lueteltujen todisteiden valossa on juutalainen seitsemäs kuukausi (syys-lokakuu) Jeesuksen syntymän ajankohta. Päivästä en ala vääntämään, vaikka siitäkin jotkut vääntävät. Ajankohta on kuitenkin tarkasti tiedossa. Tähän armotalousaikakauteen ei Jeesus asettanut syntymäjuhlansa viettoa kerran vuodessa tapahtuvaksi juhlaksi, mutta tuhannen vuoden ajanjaksossa, jolloin kaikki lupaukset täyttyvät juutalaisille on myös voimassa lehtimajanjuhla ja sen viettäminen:

Sak 14:
16 ¶ Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.
18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.
19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

Lehtimajanjuhlaa juhlitaan tuhannen vuoden ajanjaksona (Jeesuksen ollessa siellä Rauhanruhtinaana) sen tähden mitä Herra Jumala on tehnyt Jeesuksen kautta!

10271573_801960999826681_1020620176774598260_n

 

Shabat Shalom,

18.9. illalla alkaa Lehtimajanjuhlan vietto, joka kestää seitsemän päivää. Seuraava päivä eli kahdeksas päivä on levon päivä. Tänä vuonna vietän Lehtimajanjuhlan ensimmäisen päivän, mikä on juhlasapatti; Shabbaton, Jerusalemissa. Seuraavana päivänä onkin sitten lento takaisin Suomeen ja ehdin tulla viettämään Lehtimajanjuhlaa sapattina 21.9. Tuusulaan. Kerron siellä terveiset rukousmatkalta ja jaan JHVH:n juhlista ja sadonkorjuuaikataulusta. 
(Liitän ohjelman tähän mukaan). Kuuden tunnin päästä lähtee kone kohti Istanbulia, josta alkaa rukousmatkamme: Istanbul-Nikea-Jerusalem-Ariel. Muistattehan rukouksin!
Kun lehtimajanjuhla alkaa on aina täysikuu. Tänä vuonna muuten, jos uuden kuun alun katsomme taivaalta ja milloin todella ensimmäinen kuun ohut sirppi näkyy ja Tishri 1. (Rosh Hashana) pitäisi siis alkaa (eikä käytössä olevan Hillelin kalenterin mukaan), niin se onkin vasta 7.9. näkyvissä illalla. Näin tarkasti ottaen kuun alku olisikin vasta lauantai-iltana. Ja myös vastaavasti täysikuu on 21.9. Joten tämä Tuusulan juhla on sitten täydenkuun aikaan, kuten Lehtimajanjuhlan pitääkin alkaa. 


Lehtimajanjuhlaa vietetään muistutuksena siitä, että Jumala haluaa asua kansansa keskellä. Aluksi ilmestysmaja sai olla Jumalan asumuksena, sitten rakennettiin Jerusalemin temppeli, mutta Jeshuan ajoista lähtien Jumalan on pyhittänyt ihmissydämiäasumuksekseen. Seurakuntaa sanotaan Kristuksen ruumiiksi.
Tuhatvuotisessa valtakunnassalehtimajanjuhlille saapuvat kaikki kansat:
”Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.”
Sak 14:16
Lehtimajajuhlaa vietetään muistona erämaavaelluksesta, jonka aikana Israel asui teltoissa, ja jolle Jumala ilmestyi telttamajassa. Lehtimajajuhlan hebreankielinen nimi on ”Sukkot”. Sama nimi oli sillä paikkakunnalla, josta Israelilaiset lähtivät liikkeelle, kun Egyptin faarao oli kohdannut Jumalan tuomiot ja niiden pakottamina päästänyt Israelin lähtemään maasta.
Mutta seitsenpäiväinen Lehtimajajuhla vie meidät myös Tuhatvuotiseen valtakuntaan: Tishrikuun 22. päivä, eli ”kahdeksas päivä” on vertauskuva ikuisuudesta. Määräys lehtimajanjuhlan vietosta annettiin noin 3500 vuotta sitten:
”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Puhu israelilaisille ja sano:Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Nämä ovat Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne Herralle uhreja: …
Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.
Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa.
Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.” Ja Mooses puhui näistä Herran juhla-ajoista israelilaisille.” 3.Moos 23:33-44
Levon päivä, shabbaton, ei ole tavallinen sapatti, vaan ylimääräinen sapatti, mikäli se osuu muun kuin sapatin kohdalle:
”Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä (shabbaton), ja kahdeksas päivä on myös levon päivä” (shabbaton). 3.Moos 23:39.
Sana ”shabbaton” tarkoittaa lepoa, ja shabbat tark. sapattia, raamatullisen viikon seitsemättä päivää. Sanojen shabbaton ja shabbat juuri tarkoittaa samaa kuin ”olla täydellinen”. Muita samasta juuresta johdettuja sanoja ovat sheva (seitsemän), jashavua (viikko ja ”seitsemikko”), mikä voi olla joko viikko, seitsemän vuotta, tai seitsemän tuhatta vuotta.  Luku seitsemän 7 tarkoittaa raamatussa täydellisyyttä, mutta luku kahdeksan 8 tarkoittaa uutta alkua, ikuisuutta. 
Jeshua aloitti julkisen toimintansa 30 vuoden ikäisenä. Johannes kertoo, että Jeshua meni Lehtimajajuhlille ikään kuin tarkkailijana (Joh 7:1-8:1)

”Niin Jeshua sanoi heille: ”Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt.
Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan.
Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa.”
Joh 7:6-10
Lehtimajajuhlassa Babylonian vankeuden jälkeen oli muodostunut tapa, että ylipappi haki vettä Siiloan lammikosta ja vuodatti sen temppelin alttarille. Jesajan teksti oli tähän syy:
Sinä päivänä sinä sanot: ”Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni (Jeshua); minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi (li-Jeshua).” Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen (ha-Jeshua) lähteistä.
Jes 12:1-3.
Vesi on Raamatun käyttämä vertauskuva Pyhästä Hengestä – ja tässä siitä sanotaan, että se lähtee Jeshuasta.
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeshua seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeshua ei vielä ollut kirkastettu.
Joh 7:37-39.
Tämä tapahtui sitten helluntaina ja siitä eteenpäin Jesajan profetian mukaan:
Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo: ”Minä olen Herran oma”, mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: ”Herran oma”, ja ottaa Israelin kunnianimeksensä.
Jes 44:1-5
Lehtimajajuhlaa tullaan siis viettämään myös tuhatvuotisen valtakunnan aikana sen alkuperäisessä tarkoituksessa:
ttp://youtu.be/iZ8WLRNEDWg Sukkot – Juhla Kaikille Kansoille!
Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.
Sak 14:16-21
Lehtimajajuhlilla uhrattiin eläimiä enemmän kuin minkään muun juhlan aikana – kaikkiaan 182 eläintä, joista 70 härkiä.
Lehtimajajuhlilla uhrattavien eläinten suuret lukumäärät kertovat siitä, että Jeshuan uhrikuoleman sato oli hyvin suuri. Jeshua oli ainoa, joka ihmisistä kelpasi uhriksi Jumalalle toisen puolesta. Jeshuan seuraajat samaistuvat tähän täydelliseen uhriin samankaltaisen kuoleman kautta:
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
Room 12:1
Lehtimajajuhlalla on suurempi ja syvällisempi sanoma kuin vain muistella teltassa asumista. Maan sato korjataan pian talteen maailman pellosta. Jeshuan uhrin tähden saamme astua Ikuiseen elämään, kahdeksanteen päivään, joka häämöttää juhlan takana.
Chag Sameach Sukkot!Riemullista Sukkot-juhlaa!
Sirkku
Tämä laulu vie mukanaan Jerusalemiin:
http://www.youtube.com/watch?v=0nJQI-sd_Kw (Shalom Jerusalem; Paul Wilbur)

Vastaa

Your email address will not be published.