VIIMEINEN LOPUNAJAN HERÄTYS. KOSKEE ISRAELIA ELI EFRAIMIN HEIMOJA YMPÄRI MAAILMAN

JAAKOBILLA OLI 14 POIKAA. 12 OMAA JA KAKSI JOTKA HÄN ADOPTOI JOOSEFILTA OMIKSEEN JA HEIDÄT KIRJOITETTIIN JAAKOBIN ELI  ISRAELIN SUKUUN KUULUVIKSI

GENESIS 48:19 http://biblehub.com/genesis/48-19.htm

a multitudeמְלֹֽא־me·lo-4393fullness, that which fillsfrom male
of nations.”הַגֹּויִֽם׃hag·go·v·yim.1471nation, peoplefrom the same as gav

ROMANS 11:25  http://biblehub.com/lexicon/romans/11-25.htm

the fullnessπλήρωμαplērōma4138fullness, a filling upfrom pléroó
of the Gentilesἐθνῶνethnōn1484a race, a nation, pl. the nations (as distinct from Isr.)probably from a prim. root
has comeεἰσέλθῃeiselthē1525to go in (to), enterfrom eis and erchomai
in;     

Lupaus Aabrahamille

1995 [e]hă-mō-wnהֲמ֥וֹןof manyNoun
1471 [e]gō-w-yimגּוֹיִ֖םnationsNoun

Saamenmaa ja Romani kansa  mukaan rukoustaisteluun. Viimeinen Herätys nimittäin alkaa sieltä.

Jer 31:6. Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: ’Nouskaa, lähtekäämme Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö’.

natsar: to watch, guard, keep

Original Word: נָצַר
Part of Speech: Verb
Transliteration: natsar
Phonetic Spelling: (naw-tsar’)
Short Definition: observe

Kyseessä on Nasaretilaiset eli Kritityt jotka rukoilevat Efraimin paluun puolesta.

Sitten Herätykseen kun Herra tekee ihmeen kansojen keskellä. Tässä luvussa Herra kertoo mikä asema Efraimilla on hänen suunnitelmissaan.

Jer 23:7. Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’,
8. vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut’. Ja niin he saavat asua omassa maassansa.”

Jeremia 31: 7 Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle,joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: ’Auta, Herra, kansaasi,Israelin jäännöstä’

.Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.

9. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

10. Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.

11. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.
12. Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny.
13. Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.
14. Ja minä virvoitan pappien sielut lihavuuden ääressä, ja minun kansani ravitaan minun hyvyydelläni, sanoo Herra.

Jer 31:18. Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan: ’Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta niinkuin vikuroiva vasikka. Palauta minut, niin minä palajan; sillä sinä olet Herra, minun Jumalani.
19. Sillä käännyttyäni minä kadun, ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. Minä häpeän, tunnen häpeätä, sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa.’
20. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä: minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra.
21. Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. :

( palauta mieleesi tie ja tienviita, kivet joita pystytit ”tähän asti Herra on auttanut”, mieti missä menit harhaan ja jouduit eksyksiin)

Jer 32:37-42

37 Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa.
38 Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
39 Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä.
40 Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu.
41 Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.
42 Sillä näin sanoo Herra: Niinkuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan.

Genesis 48:17-19: ”48:17 Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä EFRAIMIN pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle.
48:18 Ja Joosef sanoi isälleen: ”Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoinen; pane oikea kätesi hänen päänsä päälle.”
48:19 Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi: ”Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin on tuleva kansa,

hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous.”” (Melo-ha-Goyim) (Ei pakanain täysi luku vaan Efraim sisään tullut pelastetaan kaikki Israel)

ROOMALAISKIRJE 11 LUKU

25 Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes > kansojen täyteys [מְלֹֽא־ הַגּוֹיִֽם] (=Efraim)< on sisälle tullut, 26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”

Kyseessä ei siis ole pakanoiden sisään tuleminen kristityiksi. Korvausteologia varasti Israelin aseman Jumalan kansana ja loi tämän perkeleellisen opin jota kirkoissamme ja seurakunnissamme saarnataan jatkuvasti. Mutta Hes 4 luvun mukainen rangaistuksen aika on päättynyt viimeistään v. 2008-2015 eli 2730 vuotta on täyttynyt ja Herra Armahtaa Israelia. Mutta ensin herää Efraim ja vasta sitten muut Israelin heimot. Efraimilaiset edustavat kansoja, heimoja ja kansakuntia ja ovat maan alkuperäiskansoja. Kuten Saamelaiset, Suomalais-Ugrilaiset kansat, Intiaanit, ja monet monet muut.

Me lo Goiym —Kansojen paljous – Kansojen täyteys . Josta mainitaan Jakovin siunauksessa : 1 Mos.48:19 ja Rom. 11: 25 ja .Apostoli Jakovin Ilmestys Apt.15:15-18 . Suomalainen käännös ,,,näissä kohdin on harhaan johtava . 17 jae: Apostoli Jakov viittaa 4 Mos.6:24 ”Kaikki kansat joiden ylle Minun Nimeni on lausuttu ”. Tästä oli kyse . 4Mos 6: .22-27 . ”Ja Yahweh puhui Moosekselle sanoen : Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano : ”Siunatessanne Israelilaisia sanokaa heille : Yahweh siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua .; Yahweh valistakoon kasvonsa sinun puoleesei ja antakoon sinulle Shalomin . Näin he laskekoot Minun Nimeni Israelilaisten ylitse ja Minä siunaan heitä ” . Hosean kirjassa 1:1-11 antaa selvennystä myös mitä tulee Efraimiin . Efraimia ei tunnisteta , ei lasketa Israeliiin kuuluviksi , Juuda ei heitä tunnista , eikä maailma . Heitä luullaan pakanoiksi ..Mutta tulee aika , kun Yahweh poistaa verhon Juudan veljen silmien edestä ja he tulevat ymmärtämään nämä ovat meidän karkoitettuja veljiämme . (suomalainen käännös myös Hosean kirjassa ,,, kääntää virheellisesti useita kohtia ) .

Hoosea 1: Juudan ja Israelin muut heimot eivät tunnista Efraimia

8 Kun vaimo oli vieroittanut Loo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan.
9 Ja Herra sanoi: ”Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne

ADAMIN jälkeläiset jaettiin Israelin lasten luvun mukaan. (14 kansaa?)

Daniel 12:7. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” (Koskeeko tämä nimenomaan Efraimin paluuta ?)

5.Mooses 32

8 Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.* [Käännös ”kullekin oman jumalan”, sanatarkasti ”Jumalan poikien luvun mukaan”, tukeutuu Qumranin tekstin ja kreikankielisen Septuaginta-käännöksen lukutapaan. Osa Septuagintan käsikirjoituksista kääntää ”Jumalan enkelien luvun mukaan”. Hepreankielisen tekstin myöhempi lukutapa on ”israelilaisten luvun mukaan”.][1. Moos. 11:8]8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.8 Kuin kaikkein korkein jakoi pakanat ja hajoitti ihmisten lapset, silloin hän laski kansain maan rajat, Israelin lasten luvun jälkeen.
9 Herran osuus on hänen kansansa Israel, ja Jaakob hänen perintömaansa. [2. Moos. 19:5,6]  

Jesaja 66:18. Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani.
19. Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.
20. Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin.
21. Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.
22. Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.
23. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.
24. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.

NASB Lexicon

NASB ©HebrewTransliterationStrong’sDefinitionOrigin
”I will setוְשַׂמְתִּ֨יve·sam·ti7760to put, place, seta prim. root
a signאֹ֗ותo·vt226a signfrom avah
among them and will sendוְשִׁלַּחְתִּ֣יve·shil·lach·ti7971to senda prim. root
survivorsפְּ֠לֵיטִיםpe·lei·tim6412bescaped one, fugitivefrom palat
from them to the nations:הַגֹּויִ֞םhag·go·v·yim1471nation, peoplefrom the same as gav

5.Mooseksen siunaus

1 Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa;
2 hän sanoi: ”Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta; hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli.
3 Hän rakastaa kansoja; kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi.
4 Mooses antoi meille lain, perintönä Jaakobin seurakunnalle.
5 Ja Herra tuli kuninkaaksi Jesurunissa, kun kansan päämiehet kokoontuivat, kaikki Israelin sukukunnat.
6 Ruuben eläköön, älköön hän kuolko; mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko.”
7 Ja tämän hän sanoi Juudasta: ”Kuule, Herra, Juudan huuto ja tuo hänet kansansa luo. Hän sen puolesta käsillänsä taisteli; ole sinä apuna hänen vihollisiansa vastaan.”
8 Ja Leevistä hän sanoi: ”Sinun tummimisi ja uurimisi olkoot sinun hurskaasi omat, sen miehen, jota sinä Massassa koettelit, jonka kanssa sinä riitelit Meriban veden luona,
9 joka sanoi isästänsä ja äidistänsä: ’Minä en heitä nähnyt’, ja joka ei tunnustanut veljiään omiksensa eikä tuntenut omia lapsiansa. Sillä he noudattivat sinun sanaasi ja pysyivät sinun liitossasi.
10 He opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille ja Israelille sinun lakiasi; he panevat suitsutusta sinun eteesi ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi.
11 Siunaa, Herra, hänen voimansa, ja olkoon hänen kättensä työ sinulle otollinen. Ruhjo hänen vastustajiensa lanteet ja hänen vihamiehensä niin, että eivät enää nouse.”
12 Benjaminista hän sanoi: ”Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa; Herra suojelee häntä aina ja asuu hänen kukkulainsa välissä”.
13 Ja Joosefista hän sanoi: ”Herra siunatkoon hänen maansa kalleimmalla, kasteella, joka tulee taivaasta, kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta,
14 kalleimmalla, minkä aurinko antaa, kalleimmalla, minkä kuun vaiheet tuottavat,
15 kalleimmalla, mikä tulee ikuisten vuorien huipuilta, kalleimmalla, mikä tulee ikikukkuloilta,
16 kalleimmalla, minkä maa kasvaa, ja kaikella, mitä siinä on, ja mielisuosiollaan, hän, joka pensaassa asui. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, hänen päälaellensa, hänen, joka on ruhtinas veljiensä joukossa.
17 Uljas on hänen härkiensä esikoinen, sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet; niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni maan ääriin saakka. Sellaisia ovat Efraimin kymmenet tuhannet, sellaisia Manassen tuhannet.”
18 Ja Sebulonista hän sanoi: ”Iloitse, Sebulon, kun liikkeelle lähdet, ja sinä, Isaskar, majoissasi.
19 He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja. Sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet.”
20 Ja Gaadista hän sanoi: ”Kiitetty olkoon hän, joka on niin laajentanut Gaadin. Niinkuin naarasleijona hän asettuu leposijaansa ja raatelee sekä käsivarren että päälaen.
21 Hän katsoi itsellensä parhaan osan maata, sillä siellä oli hänelle johtajan osa varattu. Mutta hän tuli kansan päämiesten kanssa, pani toimeen Herran vanhurskauden ja hänen tuomionsa yhdessä muun Israelin kanssa.”
22 Ja Daanista hän sanoi: ”Daan on nuori leijona, joka syöksyy esiin Baasanista”.
23 Ja Naftalista hän sanoi: ”Naftali on kylläinen mielisuosiosta ja täynnä Herran siunausta. Lännen ja etelän hän omaksensa ottakoon.”
24 Ja Asserista hän sanoi: ”Siunattu olkoon Asser poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki, ja kastakoon hän jalkansa öljyyn.
25 Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin.
26 Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan pilvien päällitse.
27 Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi: ’Hävitä!’
28 Näin Israel asuu turvassa, Jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa, jonka taivaskin tiukkuu kastetta.
29 Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa.”

HOOSEA 14

 1. Samaria joutuu syystänsä kärsimään, koska se on niskoitellut
  Jumalaansa vastaan: he kaatuvat miekkaan, heidän pienet lapsensa ruhjotaan, ja heidän raskaat vaimonsa halkaistaan.
 2. Palaja Israel, Herran, sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi.
  3. Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: ”Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit.

(Tuhlaaja poika vertauksessa nuorempi poika otti mukaansa Sanoja kun Hän palasi, tämä on vertauskuva Efraimista ja vanhempi poika vertauskuva Juudasta )

 1. Assur ei ole meitä auttava, hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille: ’Meidän jumalamme’; sillä sinussa saa orpo armon.”
 2. Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois.
  6. Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon.
  7. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.
  8. Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.
 3. Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on sinun hedelmäsi.
 4. Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.
http://biblehub.com/lexicon/hosea/14-9.htm

Oma kutsuni sisältyy Hes 3

1 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, syö, minkä tässä saat; syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle”.
2 Niin minä avasin suuni, ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni.
3 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä sinulle annan”. Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja.
4 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani.
5 Sillä ei sinua lähetetä outokielisen ja kankeapuheisen kansan tykö, vaan Israelin heimon tykö;
6 ei monien kansojen tykö, outokielisten ja kankeapuheisten, joiden puhetta et ymmärrä. Jos niiden tykö lähettäisin sinut, he sinua kuulisivat.
7 Mutta Israelin heimo ei tahdo sinua kuulla, koska he eivät tahdo minua kuulla. Sillä koko Israelin heimolla on kova otsa ja paatunut sydän.
8 Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän otsansa.
9 Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku.”
10 Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi.
11 Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra-kuulkoot he tai olkoot kuulematta

Sekä Ps 105:

15 ”Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni”.
16 Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen,
17 oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi.
18 Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin,
19 siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi.
20 Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti.
21 Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi,
22 sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille.

Salomon pyyntö = Oma rukoukseni tähän palvelustehtävään

1 Salomo sai faraon tyttären vaimokseen; näin hänestä tuli Egyptin kuninkaan vävy. Hän toi vaimonsa Daavidin kaupunkiin siksi aikaa, että sai valmiiksi palatsinsa, Herran temppelin ja Jerusalemin ympärysmuurin. 2 Kansa uhrasi edelleenkin uhrikukkuloilla, koska Herralle omistettua temppeliä ei vielä ollut rakennettu. 3 Salomo rakasti Herraa ja noudatti isänsä Daavidin säädöksiä. Silti hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla.

4 Kuningas meni Gibeoniin uhraamaan, sillä siellä oli tärkein uhrikukkula. Salomo uhrasi sen alttarilla tuhat polttouhria. 5 Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi: ”Pyydä, mitä haluat, niin annan sen sinulle.” 6 Salomo vastasi: ”Sinä osoitit runsain mitoin suosiotasi palvelijallesi, isälleni Daavidille, kun hän vilpittömänä ja oikeamielisenä vaelsi teitäsi ja oli sinulle uskollinen. Sinun suosiosi säilyi runsaana loppuun saakka, sinä annoit hänelle pojan, joka tänään istuu hänen valtaistuimellaan.7 Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen, vaikka olen vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä. 8 Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. 9 Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa.”

10 Tämä pyyntö oli Herralle mieleen, 11 ja hän sanoi Salomolle: ”Koska esitit tällaisen pyynnön, koska et halunnut pitkää ikää, et rikkautta etkä vihollistesi kuolemaa, vaan pyysit ymmärrystä osataksesi hallita oikein, 12 minä teen niin kuin pyysit. Minä annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ollut eikä ole jälkeesikään tuleva. 13 Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et pyytänyt: annan rikkautta ja kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinulle vertaa. 14 Ja jos vaellat minun teitäni säädösteni ja määräysteni mukaisesti, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän.”

15 Salomo heräsi; tämä oli tapahtunut unessa. Hän palasi Jerusalemiin, meni Herran liitonarkun eteen ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja ja järjesti pidot koko väelleen.

Toivontähti on Toivon Portti uuteen elämään.

Tällä päivämäärällä 19.8.2019 Ahmovaaraan koulu Kolin Portin vieressä on siirtynyt Lähetys- ja palveluyhdistys Toivontähti ry omistukseen. Juuan kunnan kanssa sovittu yhteistyön aloittamisesta kuntouttavasta työtoiminnasta sekä osallistumme Kohti työtä ja koulutusta hankkeeseen. Saamme projektityöntekijän mahdollisesti kaksi päivää viikossa vetämään hanketta Ahmovaaralle. Monia muitakin suunnitelmia on, kuten Juuan keskustassa kirpputorin ja kahvion avaaminen ViaDian entisissä tiloissa. Muutan myös asumaan Juukaan joten työtä eläkeläisellä riittää.

Ahmovaaraan koulu

Efraimin parantuminen

K

Kehoitus kääntymään Herran tykö. Israel on uskoton.

HOOSEA 6: 1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä,

ja sitoo meidät. 2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. 3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.4 Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?  5 Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo. 

6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;  7 mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he ovat olleet minulle uskottomat.8 Gilead on pahantekijäin kaupunki, täynnä veren jälkiä. 9 Ja väijyväisten rosvojen kaltainen on pappien joukko: he murhaavat Sikemin tiellä; ilkitöitä he tekevät.

10 Israelin heimon keskuudessa minä olen nähnyt kauhistuttavia tekoja siellä on Efraimin haureus, Israel on itsensä saastuttanut. 11 Myös sinun varallesi, Juuda, on asetettu elonleikkuu, silloin kun minä käännän kansani kohtalon.

7 LUKU.

Efraimin ja Samarian rikokset.

71  Kun minä Israelia parannan, silloin tulevat julki Efraimin rikokset ja Samarian pahuudet; sillä he harjoittavat petosta, varas tunkeutuu sisään, ja rosvojoukko ryöstää ulkona. 2 Eivät he ajattele sydämessään, että minä muistan kaiken heidän pahuutensa. Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät, ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen. 3 He ilahuttavat pahuudellansa kuningasta ja valheillansa ruhtinaita.  4 Kaikki he ovat avionrikkojia; he ovat kuin leipojan sytyttämä uuni: hän jättää tulen kohentamatta taikinan sotkemisesta sen happanemiseen asti.

5 Meidän kuninkaamme päivänä ovat ruhtinaat sairaina viinin hehkusta. Hän lyö kättä pilkkaajain kanssa.    6 Sillä he ovat juonillaan saattaneet sydämensä kuumaksi kuin uuni; koko yön heidän leipojansa nukkuu, aamulla se palaa kuin liekitsevä tuli. 7 He ovat kaikki kuumia kuin uuni, he syövät tuomarinsa: kaikki heidän kuninkaansa ovat kaatuneet, ei yksikään niistä ole minua avuksi huutanut.

8 Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Efraim on tullut leivän kaltaiseksi, jota ei ole käännetty.                      9 Muukalaiset syövät hänen voimansa, mutta ei hän sitä ymmärrä. Hänen hiuksensakin ovat jo harmaiksi käyneet, mutta hän ei ymmärrä.

10  Israelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä, eivätkä he palaja Herran, Jumalansa, tykö, eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on. 11 Efraim on tullut kyyhkysen kaltaiseksi, joka on tyhmä ja taitamaton: he huutavat avuksi Egyptiä, he menevät Assuriin. 12 Juuri kun ovat menossa, minä levitän verkkoni heidän päällensä ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut; minä kuritan heitä, niinkuin on julistettu heidän seurakunnallensa.

 13 Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon! Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet! Minä tahdoin lunastaa heidät, mutta he puhuivat minua vastaan valheita. 14 Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteissansa. Jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat. Minua vastaan he niskoittelevat. 15 Minä olen heitä kurittanut, minä olen vahvistanut heidän käsivartensa, mutta minua vastaan he ovat aikoneet pahaa. 16 He kääntyvät, mutta eivät korkeutta kohti. He ovat kuin pettävä jousi. Heidän ruhtinaittensa pitää kaatuman miekkaan kieltensä kiukkuisuuden tähden. Tästä he saavat pilkan Egyptin maassa

14 LUKU.

Israelin palaaminen ja armahdus.

2 Palaja, Israel, Herran, sinun Jumalasi, tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. 3 Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: ”Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. 4 Assur ei ole meitä auttava,hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille: ’Meidän jumalamme’; sillä sinussa saa orpo armon.” 5 Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. 6 Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. 7 Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.8 Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.9 Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on sinun hedelmäsi.10 Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.

Voinko maksaa Paypalilla ilman Paypal-tilin luomista?

Usein kysyttyjä kysymyksiä Paypalista

Vastailen täällä Paypalia koskeviin kysymyksiin joita sivuston palautetoiminnon kautta lähetetään säännöllisesti. Lue siis tämä sivu huolella ennen kuin lähetät uuden kysymyksen.

Voinko maksaa Paypalilla ilman Paypal-tilin luomista?

Kyllä, tämä on mahdollista jos Paypal-maksusivulla on vaihtoehto ”Pay with a debit or credit card”. Kun valitset tämän, voit syöttää henkilö ja korttitietosi kertaluonteisesti ja maksu veloitetaan kortiltasi. Sinulle tarjotaan tässä yhteydessä mahdollisuutta rekisteröidä Paypal-tili mutta voit kieltäytyä siitä. Tämän vaihtoehdon huono puoli on tietenkin se että joudut syöttämään tietosi ja kortin numeron joka kerta kun käyt ostoksilla eli periaatteessa Paypalin vahvimmat edut jäävät hyödyntämättä. 

http://www.kingofthering.fi/paypal-maksu-ilman-paypal-tilia/

PayPal-maksu ilman PayPal-tiliä

Kuinka maksaa IndieGogossa ilman PayPal-tiliä?

1. Valitse maksutavaksi ”Pay with a credit or debit card”

2. Syötä maksukortin ja maksajan tiedot lomakkeeseen

3. Poista ruksi kohdasta ”Save this information with a PayPal account”

4. Paina ”Review and Continue”

5. Jos PayPal ehdottaa kirjautumista, ohita kohta klikkaamalla ”Continue without logging in” -linkkiä

6. Tarkasta, että sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot ovat oikein ja paina ”Pay”

7. Ruudulla pitäisi näkyä ”Your payment has been sent” teksti. Onneksi olkoon maksu on suoritettu ja hetken päästä saat sähköpostilla tositteen maksusta IndieGogosta, säilytä tämä tosite.